Tulevaisuuden työympäristö suunnitellaan muuttumaan


Entistä harvempi työ on on täysin suorittavaa, pelkkää mekaanista toistoa vaativaa liukuhihnatyötä. Se asettaa uusia vaatimuksia myös työympäristöille, jossa puhtaasti tehokkuuden sijaan ensisijaisesti tuetaan luovuuden ja ajattelun mahdollisuuksia.

Tilan monipuolisuus on työkalu, jolla luovuutta ja ajattelun luomia innovaatioita tuetaan parhaiten. Työtä tehdään eri tavoin, joten siihen tulee olla myös tilan suomat edellytykset, johon kuuluvat olennaisesti sekä avoimet, sosiaalisuutta tukevat tilat kuin pienemmät ja rauhallisemmat sopet, joihin voidaan vetäytyä yksin, kaksin tai pienissä ryhmissä tekemään keskittymistä vaativaa työtä.

Työnteon monipuolisuus on läsnä niin päivittäisessä tekemisessä kuin pitkälläkin tähtäimellä yrityksen kehittyessä ja toimintamallien muuttuessa. Myös rakennukset suunnitellaan entistä pitkäikäisemmiksi ja tämä kehitys tulee myös jatkumaan, kun rakentamisessa ekologiset lähtökohdat korostuvat entisestään.

Mitä korostuneempaa on sekä ekologisuus että työympäristön vaatimukset hyvän työnteon tukipilareina, sen tärkeämpää tulee olemaan panostaminen hyvään suunnitteluprosessiin. Jos nyt suunnittelemme vain yhdenmukaisia karsinoita, jotka luovan ajattelun sijaan sopivat ihmisten säilömiseen työpisteillään, ongelmia on edessä jo lähitulevaisuudessa.

Rakennuksen kustannuksista valtaosa, 60–80 % syntyy sen käytön aikana. Nämä kustannukset saadaan hallintaan, kun hyvään suunnitteluun panostetaan. Se on kokonaisukuluista vain murto-osa, ja maksaa itsensä takaisin monikäyttöisinä, muunneltavina tiloina, jotka ovat päivitettävissä ajanmukaisiin vaatimuksiin rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Kalle Euro
Suomen arkkitehtitoimistojen liitto

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Asiantuntijat Toimitilat