Kaksi uutta sairaalaa ja yhteinen tietojärjestelmä


Kymenlaakson keskussairaalan laajennusosa odottaa käyttäjiä. Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa iloitsee nykyaikaisista tiloista.

Kymenlaaksossa kuntayhtymä hoitaa kaikki terveys- ja sosiaalipalvelut. Nuorten lääkärien mielestä Kymsote on hyvä koulutuspaikka.

Kymenlaakson rakennetaan parhaillaan kahta uutta sairaalaa. Kymenlaakson keskussairaalan laajennus Kotkassa otetaan käyttöön kesä-heinäkuun vaiheessa. Kouvolaan rakenteilla oleva Ratamokeskus erikoissairaanhoidon palveluineen täydentää palvelut nykyaikaiselle tasolle koko maakunnassa vuonna 2022.

Kymenlaaksossa kaikki terveys- ja sosiaalipalvelut ovat toimivat samassa kuntayhtymässä Kymsotessa, joka aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa. Kuntayhtymän alueella on noin 175 000 asukasta seitsemän kunnan alueella.

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan mukaan Kymsote on järkevän kokoinen kokonaisuus. Yhdessä organisaatiossa tietokin kulkee helposti.

“Kun lääkäri tuntee koko organisaation, hän tietää, ketä konsultoida, kun on kysymys vaikkapa potilaan jatkohoitopaikan järjestämisestä”, Marja-Liisa Mäntymaa sanoo.

“Kymsotessa koko hoito akuuttihoidosta hoivaan on samassa ketjussa. Jos siinä on ongelmia, siihen pystyy myös vaikuttamaan.”

Asioiden sujuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää on yhteinen tietojärjestelmä, joka on ollut Kymenlaaksossa käytössä jo pitkään.

Mäntymaa korostaa, että Kymsotessa halutaan pitää jokaisesta lääkäristä hyvää huolta. Huolenpito näkyy tuoreimmassa kyselytutkimuksessakin. Nuorten lääkäreiden koulutuspaikkakyselyssä sekä Kymenlaakson keskussairaala että Kymenlaakso kokonaisuutena saivat täydet viisi tähteä.

“Kymenlaaksossa on tarjolla työtä monipuolisesti niin erikoislääkäreille kuin terveyskeskuslääkäreille. Eikä erikoistuvan lääkärin työnantaja vaihdu, kun työpaikka vaihtuu terveyskeskuksen ja sairaalan välillä.”

Kymenlaakson keskussairaala valmistui 1968. Nyt valmistuvaan laajennusosaan siirtyvät kaikki ”kuumat” toiminnot eli päivystys, valvonta- ja tehohoito, leikkaukset sekä synnytykset ja äitiyspoliklinikka.

“Kun tilat on suunniteltu juuri tiettyä toimintaa varten, asiat sujuvat helpommin ja tehokkaammin.”

Uudisosan valmistumisen jälkeen vuorossa on uusien vuodeosastojen rakentaminen nykyisen hallintosiiven tilalle. Aika näyttää, mitä osia vanhasta sairaalasta kunnostetaan.

Jaa tämä artikkeli


Työelämä