Kajaani tukee työnantajia kansainvälisessä rekrytoinnissa


Hyvät asettautumispalvelut nopeuttavat Kainuuseen muuttaneiden kansainvälisten osaajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja sitoutumista työpaikkaansa. 

Kainuussa on avoimia työpaikkoja monilla eri toimialoilla, ja työvoiman saanti hidastaa paikallisten yritysten kasvua. Monien katseet ovat siirtyneet kansainväliseen rekrytointiin ja osaajien palkkaamiseen Suomen rajojen ulkopuolelta. Kajaanin kaupunki ryhtyi jo muutama vuosi sitten tukemaan työnantajia rekrytoinnin eri vaiheissa ja ulkomailta saapuneita työntekijöitä asettautumisessa Kainuuseen. 

”Vastikään tänne saapui Espanjasta metallialan työntekijöitä valmistamaan kiskokalustoa paikalliseen yritykseen. Perheet seurasivat mukana. Mitä paremmin työntekijät perheineen tänne asettuvat ja kotoutuvat, sitä suuremmalla todennäköisyydellä he viihtyvät ja työsuhde kestää pitkään”, kertoo Kajaanin kehitysjohtaja Risto Hämäläinen. 

Yrityksille askelmerkit kansainväliseen rekrytointiin 

Etenkin pienille yrityksille kansainvälinen rekrytointi voi olla hankalaa. Kajaanin kaupungin tarjoamat maksuttomat kansainväliset palvelut ovat kaikkien Kainuun julkisten toimijoiden ja yritysten käytettävissä. Työnantajille on laadittu kansainvälisen rekrytoinnin palvelupolku, joka huomioi kaikki prosessin eri vaiheet. 

Kajaanin kaupunki avasi taannoin keskustaan International Info -asiakaspalvelupisteen, jonne ovat tervetulleita autettaviksi ja neuvottaviksi kaikki Kainuussa asuvat vieraskieliset taustasta riippumatta, mutta myös heidän kanssaan työtä tekevät organisaatiot ja työnantajat. 

”Kansainvälisten osaajien neuvonta voi alkaa jo ennen muuttoa Suomeen, ja saapumisen jälkeen teemme jokaiselle henkilökohtaisen asettautumissuunnitelman”, selvittää hankepäällikkö Karoliina Oikarinen. 

”Neuvomme esimerkiksi viranomais- ja pankkiasioinnissa, lasten koulunkäynnin aloittamisessa, töiden löytämisessä puolisolle, suomen kielen opinnoissa ja monissa muissa arjen asioissa, joita täytyy ottaa huomioon, kun muuttaa toiseen maahan. Haluamme palveluilla varmistaa tulijoille arjen sujuvuuden sekä tehdä asettautumisen ja kotoutumisen mahdollisimman helpoksi.”

Tutustu Kajaaniin www.kajaani.fi

Jaa tämä artikkeli


Elinvoimainen Suomi