Kyberpuolustus osana kansallista kyberturvallisuutta


Kybertoimintaympäristön merkitys turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa kasvaa, eikä kyberkeinojen käyttöä poliittisten päämäärien saavuttamiseksi voida sulkea pois. Yhteiskunnan digitalisaatio, teknisten järjestelmien riippuvuus rajat ylittävistä tietoverkoista sekä järjestelmien keskinäiset riippuvuussuhteet ja haavoittuvuudet altistavat yhteiskunnan elintärkeät toiminnot kybervaikuttamiselle.

Puolustushallinnon kyberpuolustuskykyä kehitetään panostamalla kansalliseen osaamiseen, teknologiaan ja tutkimukseen. Sotilaallinen kyberpuolustuskyky muodostuu tiedustelun, vaikuttamisen ja suojautumisen suorituskyvyistä. Kyberpuolustuksen suorituskykyjen kehittäminen edellyttää Puolustusvoimien oman osaamisen kehittämistä sekä tiivistä yhteistoimintaa kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Puolustusvoimiin kehitettävä kyberpuolustuskyky tukee Suomen kyberturvallisuutta. Puolustusvoimiin muodostuu kykyjä kuten kansallinen edistyneen kyberuhkan havainnointikyky, joita ei ole mahdollista eikä tarkoituksen mukaista rakentaa muualle valtionhallintoon. Puolustusvoimat on keskeinen toimija kyberturvallisuuden viranomaisverkostossa.

Jussi Niinistö
Puolustusministeri

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli IT