Julkisivutiili nyt entistä vähähiilisempi


Tiili on ekologisesti kestävä julkisivumateriaali, sillä se on pitkäikäinen, elinkaaritaloudellinen ja käyttövuosien jälkeen kierrätettävissä. Wienerbergerin kotimaiset julkisivutiilet ja -laatat ovat nyt saatavissa myös entistä vähähiilisempinä, kun tuotannossa käytetään biokaasua maakaasun rinnalla. 

Tiilen valmistuksessa suurimmat hiilipäästöt syntyvät polttoprosessissa. Wienerberger-konsernin Korian tehtaalla Kouvolassa tiilet on poltettu vuodesta 1985 alkaen maakaasulla, jonka hiilipäästöt ovat noin kolmanneksen pienemmät kuin polttoöljyllä. 

”Korialla valmistettujen tiilien hiilipäästöt ovat jo lähtökohtaisesti maltilliset. Kun polttoaine vaihdetaan päästöttömään biokaasuun, tiilituotteiden hiilipäästöt kevenevät vielä maakaasuunkin verrattuna 55-65 %”, yhtiön rakennustekninen johtaja Juha Karilainen toteaa. 

Päästösäästöjä tavoitellaan myös tuotanto- ja energiatehokkuutta parantamalla sekä lisäämällä kierrätysaineksien käyttöä. Tiilen tuotantoprosessissa ei myöskään hukata raaka-aineita. Kaikki ylijäämäsavet sekä murskattu tiilijäte käytetään uudestaan tiilen valmistuksessa. 

”Vähähiilisempään tiilituotantoon siirrytään asteittain. Esimerkiksi biokaasua ei vielä riitä korvaamaan kokonaan maakaasun käyttöä tehtaalla”, Karilainen huomauttaa. 

Tiili on elinkaariviisas materiaalivalinta 

Korian tehtaalla valmistetaan julkisivutiiliä ja -laattoja pääasiassa kotimaan markkinoille, mutta tuotteita viedään myös muihin Pohjoismaihin, Baltiaan ja Venäjälle. 

”Ympäristöarvojen korostuminen on lisännyt vähäpäästöisempien tiilituotteiden kysyntää. Biokaasun käytön myötä voimme vastata kysyntään entistä paremmin, Karilainen huomauttaa.” 

Tiilen pääraaka-aine savi nostetaan tehtaan lähellä sijaitsevilta savialueilta, jotka ovat tyypillisesti vanhoja pellonpohjia. Kun tiilituotantoon soveltuva savikerros on otettu talteen, pelto palautetaan takaisin alkuperäiseen käyttöön tai luontokohteeksi. 

Tiilen pitkäikäisyys ja vähäinen huollon tarve ovat etuja, jotka korostuvat erityisesti silloin, kun rakennukselle kertyy kymmeniä, jopa satoja käyttövuosia. Tampereen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan tiili on elinkaaritaloudellisin julkisivumateriaali 50 vuoden tai 100 vuoden tarkastelujaksolla. 

”Mitä harvemmin julkisivu vaatii käsittelyä tai materiaalivaihtoja, sitä pienemmät ovat myös käytönaikaiset ympäristövaikutukset”, Karilainen muistuttaa. 

Tutustu tarkemmin: www.wienerberger.fi

Jaa tämä artikkeli


Rakentaminen ja infrastruktuuri