Jouhevasti työstä työhön


Pk-yritysten sopeuttamistarpeisiin on tarjolla uusi palvelu, joka auttaa henkilökuntaa siirtymään seuraavaan työpaikkaan jo irtisanomisajalla. Yhteistyöllä Muutosturvaa -hankkeen pilotti kääntää vähentämistilanteet työnantajan vetovoimatekijäksi.

Hämeen ELY-keskuksen projektipäällikkö Eleni Mizaras kertoo uuden työkalun auttavan yrityksiä ottamaan uudella tavalla huomioon irtisanottujen tarpeet. On imagoasia hoitaa henkilökunnan vähentämiset työntekijää kunnioittaen.

”Silloin sopeuttamisen kokenut työntekijä saattaa somessa hehkuttaa yrityksen erinomaista muutospakettia ja lähteville tarjottua tukea uuden alun löytämiseksi. Sillä on merkitystä siinä vaiheessa, kun tarvitaan uusia osaajia.”

Viestintäkoordinaattori Hanna-Kaisa Yrjölä kertoo pilotissa olevan henkilöasiakkaille kaksi palveluntuottajaa, joiden valmennuksessa uusi ura ja työpaikka löytyvät parhaassa tapauksessa jo ennen irtisanottujen joutumista työttömiksi.

”Palveluntuottajat tarjoavat tukea sekä rohkeutta tuoda itseä ja omaa osaamista esille pitkien työurien jälkeen.”

”PILOTTI AUTTAA
KÄÄNTÄMÄÄN VÄHENTÄMIS TILANTEET TYÖNANTAJAN
VETOVOIMATEKIJÄKSI.”

Inhimillinen asiakaskokemus

Uusi palvelu on suunnattu erityisesti pk-yritysten vähentämis-tilanteisiin, viestintäkoordinaattori Hanna-Kaisa Yrjölä kertoo.

Tavoitteena on tehdä asiakaskokemuksesta inhimillinen ja kääntää sopeuttaminen mahdollisuudeksi. Mizaras korostaa irtisanotun mahdollisuuksia saada kontakteja rekrytoiviin yrityksiin.

”Palveluntuottajalla joko on niitä tai se auttaa löytämään kontakteja. Sekin on mahdollista, että työpaikan löytyessä palveluntuottaja voi olla hetken kanssakulkijana uudessa työpaikassa.”

Palvelu on suunniteltu yhdessä TE-hallinnon kanssa vastaamaan vähentämistilanteen asiakkaiden tarpeita. Taustalla on pitkä kokemus vaikuttavien työvoimapalvelujen suunnittelusta.

”Olemme paketoineet osaamisemme työnantajalle lisätyökaluksi. Pohjalla on virkatyönä tehtävät muutosturvapalvelut, johon olemme lisänneet jotain uutta ja erilaista”, Mizaras ja Yrjölä kuvailevat.

Vähentämistilanteet rekrytoinniksi kääntävä palvelu pilotoidaan Varsinais Suomen ja Pohjanmaan TE-toimistoissa. Se on osa Hämeen ELY-keskuksen koordinoimaa, valtakunnallista Yhteistyöllä Muutosturvaa-hanketta, joka saa rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastosta.

https://www.ely-keskus.fi/web/muutosturvan-kehittaminen

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Business NOW