Jokaisen tarina on arvokas – vammaistyön monipuolisuus yllättää ja palkitsee


Meillä työelämä ei ole vain rutiineja. Kuntoutuksesta, asumisesta ja henkilökohtaisesta avustamisesta rakentuu pitkiä asiakassuhteita, ja sujuvasta arjesta syntyy elämäntarinoita, jotka koskettavat sekä validialaisia että asiakkaita. 

Työnkuva ja kokonaispalkka muokkautuvat toiveiden ja osaamisen mukaan 

Pirkanmaasta vastaava aluepäällikkö Sanna Aleksejevin mukaan yhä useampi hoiva-alan työnhakija arvostaa työn joustavuutta. Pyrimmekin rakentamaan työn paitsi henkilön osaamisen ja koulutuksen myös elämäntilanteen mukaan, jolloin työskennellä voi esimerkiksi osa-aikaisesti. Perustyön lisäksi on mahdollisuus toimia erilaisissa vastuurooleissa, joista maksetaan lisäpalkkio. Erityisvastuualueet voivat liittyä esimerkiksi perehdytykseen, laadunvalvontaan tai vaikkapa oppilaitosyhteistyöhön. Lisäksi meillä on monenlaisia työssäoppimisen malleja ja ammatillista jatkokoulutusta. Henkilöstön sitoutumiseen panostetaan ja jaksamista tuetaan monin tavoin. Käytössä on mm. monipuolisia henkilökunta-alennuksia sekä hyvinvointi-, liikunta-, kulttuuri- ja työmatkaetuja. 

Työtä oppii tekemällä ja muilta saa apua 

Katri Rantala, 38v, toimii tällä hetkellä Hervannassa yksikönpäällikkönä. Hänellä on monipuolinen terveys- ja sosiaalialan koulutus sekä työkokemus. 

”Olen huomannut, että minulla on sisäinen palo kehittämistyöhön – joko opiskelen lisää tai lähden mukaan erilaisiin kehityshankkeisiin. Validiaan minut houkutteli juuri koulutusmyönteisyys ja ihmisten erilaisten elämäntilanteiden huomioiminen sekä halu uudistua.” 

”Meillä asiakaskunta on taustaltaan hyvin erilaista (nuoria, vanhuksia, traumaattisesti vammautuneita, mielenterveys- ja päihdeongelmaisia…) ja siksi tänne mahtuu hyvin monenlaisia ammattilaisiakin. Tilaa on monenlaisille osaajille ja työt voi aloittaa matalalla kynnyksellä. Lähihoitajan työ voi myös olla muuhun hoiva-alan verrattuna sairaanhoidollisempaa ja siten mielekkäämpää.” 

Kannustava esimies ja huomioiva työkulttuuri motivoivat 

Mari Tuomela , 32v, aloitti Validiassa lähihoitajana ja tiimivastaavana syyskuussa. Vaasasta kotoisin olevalla ja Tredussa opiskelleella Marilla on monipuolinen tausta lähtien ensihoitajan tehtävistä, lasten ja vanhusten hoidosta aina henkilökohtaisen avun tiimiesimiehen tehtävästä. 

”Olen aina ollut innokas oppimaan ja kehittymään. Tiimiytymistä helpottaa, kun luotetaan toisiin ja hyödynnetään jokaisen osaamista. Meillä saa olla yksilö, mutta kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin. Esim. apuvälineiden käyttöä on turha pelätä. Rohkaisisinkin nuoria opiskelijoita menemään oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja ottamaan esim. harjoitteluista kaikki irti. Vain sitä kautta löytää oman mielenkiintonsa ja polkunsa.” 

”Takaisin kotiin” 

”Vammaistyön rikkaus yllättää. Täällä tunnet olevasi tärkeä osa toisen ihmisen päivittäistä elämää. Lisäksi saa suoraa ja hyvää palautetta asukkailta. Vammaispalveluiden monisäikeisyys yllättää. Elämän rajoittuneisuuden ymmärtää vasta kun näkee sitä käytännössä. Avun tarve voi olla todella erilaista ja eri tasoista. On ollut liikuttavaa kuunnella, kuinka tänne Hervantaan on nyt suuren remontin jälkeen palannut vuosia muualla asuneita asukkaita, jotka kokevat tulevansa ”takaisin kotiin”. Sellainen tunne minullakin kyllä oli, kun aloitin täällä. Löysin heti paikkani.” 

Validia toimii ympäri Suomea ja työllistää lähes 1500 hoitoalan ammattilaista. Asiakkaamme ovat fyysisesti vammaisia, kehitysvammaisia tai muun vamman tai sairauden vuoksi apua tarvitsevia ihmisiä. 

Ota yhteyttä: rekry@validia.fi tai puh. arkisin 044 4784376. 

Jaa tämä artikkeli


Rekry