Johtoryhmästä huippujoukkue


Valmentava johtamisote rakentaa johtoryhmästä tähtijoukkueen, jonka menestystekijät ovat tiimin jäsenten välinen luottamus, sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen sekä vuorovaikutuksen laatu. 

Valmentavan johtamisen edelläkävijä BoMentis Oy kehittää johtoryhmistä huipputiimejä. Espoolainen perheyritys on valmentavan otteen ajatusjohtaja myös kansainvälisesti. Yritys ei usko valmiisiin ohjelmiin, vaan räätälöi jokaisen johtoryhmäprosessin erikseen. Yli 20 vuoden kokemus eri toimialoista ja organisaatioiden yksilöllisistä haasteista näkyy yrityksen valmentajien tavassa toimia. Rohkeus haastaa johtoryhmiä oppimaan edellyttää tilannetajua ja herkkyyttä reagoida. Parhaimmillaan johtoryhmä näyttää mallia valmentavasta kulttuurista myös muulle organisaatiolle. Valmentava ote rakentuu arvostavalle, osallistavalle ja tavoitteelliselle yhteistyölle. 

”Johtoryhmästä tekee tähtijoukkueen sen kyky käsitellä vaikeitakin asioita rehellisen avoimesti. Asenne ratkaisee.”

”Haastamme johtoryhmäläisiä ajattelemaan, mitä valmentaminen tarkoittaa juuri tässä johtoryhmässä. Menestyvä johtoryhmä työskentelee tiiminä. Tiimityö perustuu yhteiseen tavoitteeseen ja yhdessäohjautuvuuteen. Jotta yhteistyö on hyödyllistä, pitää osata hyödyntää toisten erilaista ajattelua”, kertoo toimitusjohtaja ja Executive Coach Marjo-Riitta Ristikangas. 

”Johtoryhmien on kyettävä vastaamaan monimutkaisiin haasteisiin sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella. Tämä edellyttää systeemistä johtajuutta ja aitoa yhteistyötä johtoryhmän sisällä.” sanoo Executive Coach Peter Peitsalo. 

Arkeen kytkettyä treenamista 

Peitsalon mukaan luennointi ei tee muutosta. Edistystä tapahtuu, kun pohditaan ja treenataan yhdessä. Johtoryhmävalmennuksen pitää olla käytännön läheistä arkeen kytkettävää treenaamista. 

”Se, mitä viemme asiakkaillemme, on ensin testattu omassa porukassa.” 

”Motivoituneet ihmiset ovat sitoutuneempia ja saavat aikaan enemmän. Siksi osallistamme johtoryhmiä miettimään millainen yhteistyö tukee heitä parhaiten ja auttaa menestymään. Johtoryhmä voi haluta tulla hyvästä huipputiimiksi tai huonosti toimivasta hyväksi. Molemmat ovat hyviä lähtökohtia.”

”Haastamme oppimaan, emmekä päästä vähällä. Uskallamme tarttua vaikeisiinkin asioihin. Tarjoilemme ne sellaisella tavalla, että oppiminen on mahdollista”, Ristikangas lisää. 

BoMentis kehittää johtoryhmistä tähtijoukkueita sekä valmentavan johtajuuden keskeisiä taitoja: 
  • palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
  • osallistaminen ja fasilitointi 
  • coaching-taidot 
  • yhteistyötaidot 
  • resilienssikyky 

BoMentis valmentaa johtoryhmiä ja tiimejä, kouluttaa ammatticoacheja sekä vahvistaa esihenkilöiden johtajuutta luoden edellytykset tähtijoukkueille. 

www.bomentis.fi 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi