Johtamisopit ajan tasalle Vaasan yliopiston ohjelmin


Johtamistaitoja voidaan kehittää muun muassa MBAohjelmissa. Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmat kehittymishaluisille johtajille ja asiantuntijoille koostuvat HR:n, myynnin, energia-alan ja johtamisen uusimmista tiedoista. Esimiesvalmiuksia voidaan kehittää myös JOKA – Johtajana kasvaminen -koulutuksessa.

Vaasan yliopiston johtamisohjelmissa opetus perustuu tutkimuspohjaiseen ja teoreettiseen johtamistietoon sekä käytännön kokemukseen yritysmaailmasta.

”Johtamisen laatu riippuu johtamistyötä tekevän henkilön motivaatiosta sekä johtamista koskevista työkaluista. Jos hän osaa hyödyntää kokemuksensa ohella myös johtamisen malleja ja teorioita, hän pystyy toimimaan tehokkaasti myös käytännön tilanteissa. Ihmisten kehittäessä vankan pohjan johtamistiedoilleen myös johtamisen taidot kehittyvät”, professori Riitta Viitala Vaasan yliopiston Johtamisen yksiköstä sanoo.

MBA-opinnot tarjoavat osallistujille henkisen suunnistuskartan, josta voi erottaa erilaisia reittejä, ja navigointi muuttuu tehokkaaksi. Ajatuksellisiin työkaluihin kuuluvat esimerkiksi erottelukykyisyys sekä olennaisen ja epäolennaisen ymmärrys.

MBA-opiskelu antaa myös mahdollisuuden astua ulos omasta työympäristöstä. Kaksi-kolme vuotta kestävän opiskelun aikana omaa tekemistään voi ”katsoa kauempaa” samalla kun koulutus antaa uusia työkaluja ja mahdollisuuden uusiutua johtamistyössä.

”Oppimistehtävät liittyvät osallistujan omaan työhön. Samalla myös osallistujan työpaikka hyötyy, kun tehtävät ja lopputyö kehittävät sen johtamisjärjestelmää ja -käytäntöjä. Työelämälähtöiset, urakehitystä tukevat opinnot kehittävät parhaimmillaan koko taustaorganisaation strategista johtamisosaamista. Lisäksi tulevat verkostohyödyt eli osallistuja voi luoda vertaistukiverkostoja niin oman alansa kuin muiden toimialojen johtajien kanssa”, Viitala esittelee.

MBA-opiskelu on joustavaa, personoitua sekä valinnaista ja paikasta riippumatonta, mutta kasvokkaisten tapaamisten merkitys
on edelleen suuri. Oppijalähtöisyyteen kuuluvat tiimityöt ja caset, vuoropuhelu ja toisilta oppiminen. Opinnoissa luodaan myös vahvasti katse tulevaisuuteen ja tärkeiden asioiden ennakointiin.

”MBA-tutkinnon arvo näyttää edelleen vahvistuvan. Esimerkiksi osallistujan erityinen substanssiosaaminen sekä MBA-ohjelma ovat hyvä yhdistelmä johtotehtäviin tai vastuullisiin asiantuntijatehtäviin.”

www.univaasa.fi/mba

 

Jaa tämä artikkeli


Talous ja johtaminen Työelämä