JOHTAMINEN ON TAITOLAJI, MEILLÄ JA MUUALLA


”Toiminnanjohtajan roolissani olen tietoinen kaikesta, mitä säätiön toiminnassa tapahtuu. Laaja avustustoiminta, vaikuttamistyö kotimaassa ja globaalisti sekä henkilökunnan tukeminen eri tehtävissä ovat vastuullani. Hyvä suunnittelu ja asioiden delegoiminen ovat tapani työskennellä, mutta ennen kaikkea työn merkityksellinen luonne auttaa jaksamaan”, kertoo Abilis-säätiön toiminnanjohtaja Marjo Heinonen. 

Abilis-säätiö rahoittaa projekteja, joiden avulla edistetään kehitysmaiden vammaisten ihmisten oikeuksia, itsenäistä elämää, järjestötoimintaa, koulutusta ja työllistymistä. Vuosittain tukea saa noin 300 projektia, joissa mukana on noin 30 000 vammaista henkilöä. Näistä yli puolet ovat vammaisia naisia ja tyttöjä. 

MINULLA ON OLLUT ILO TEHDÄ TÖITÄ MOTIVOITUNEIDEN JA TYÖHÖNSÄ SITOUTUNEIDEN IHMISTEN KANSSA. – Marjo Heinonen

”Yksittäiset projektiavustukset ovat länsimaisen mittapuun mukaan varsin pieniä, keskimäärin alle 9000 euroa. Tämä on kehitysmaaolosuhteissa, etenkin maaseudulla, iso summa, koska kustannukset ovat matalammat kuin kaupungeissa. Projektit ovat myös helpommin hallittavissa ja raportoitavissa, kun ne pidetään kohtuullisina niin talouden kuin toimintojenkin osalta ”, Heinonen kertoo.” 

”Vuosittain yli puolet projekteista edistää vammaisten ihmisten toimeentulon hankintaa ja työllistymistä”, lisää Heinonen. Koska vammaisten ihmisten syrjintä on yleistä, kohdentaa Abilis tukeaan erityisesti toimiin, joilla vahvistetaan vammaisjärjestöjen tiedotus- ja vaikuttamistyötä. 

”On tärkeää, että vammaiset ihmiset itse edistävät asemaansa ja oikeuksiansa. Kuka muu tuntisi tilanteen yhtä hyvin kuin henkilö itse. Projektien kautta saadaan aikaan upeita tuloksia. Vammaiset naiset ovat yksi ylpeyden aihe. Kun annetaan mahdollisuus, näistä naisista kasvaa järjestöjohtajia ja vaikuttajia, jollaisia kehittyvien maiden yhteiskunnat tarvitsevat.”

Facebook @AbilisFoundation 
Twitter @AbilisF 
Instagram @abilisfoundation 

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi