Kyberturvallinen bisnes


Jokainen yritys on tänä päivänä digitaalinen yritys. Jokaisen yrityksen tulee myös huolehtia digitaalisesta turvallisuudestaan, kyberturvallisuudesta. Tämän tulisi olla perusasia.

Kyse on luottamuksesta. Asiakkaan luottamus on hyvin tärkeä tekijä yrityksen arvossa, ja olemme julkisuudessa voineet nähdä useita esimerkkejä yritysten luottamuksen heikkenemisestä muun muassa tietomurtojen tai tietovuotojen tapahtuessa. Erilaisiin kyberuhkiin varautumisen ohella jatkossa korostuu yhä enemmän yrityksen valmius toimia tilanteessa, jossa jotain ikävää tai odottamatonta tapahtuu. Tätä kannattaa harjoitella etukäteen ja huomioida viestinnän vahva merkitys.

Kyberturvallisuutta ei yrityksissä tule liiaksi erottaa omaksi asiakseen muista turvallisuusasioista. Turvallisuutta on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti, johon digitaalinen turvallisuus erottamattomasti kuuluu. Yrityksissä fyysinen ja digitaalinen turvallisuusstrategia kannattaa kirjoittaa yksiin kansiin.

Teknologian kehitystä ei tarvitse pelätä. Kyse on koko ihmiskunnan näkökulmasta siitä miten hyvin turvallisuus halutaan pitää teknologian kehityksessä mukana. Ilman turvallisuuden huomioonottamista teknologian hyödyt jäävät vaillinaisiksi ja ihmisten luottamus teknologian hyvyyteen heikkenee. Turvallisuus näyttäytyy siten enemmän teknologian tulevaisuuden mahdollistajana, siis positiivisena asiana. Kyse on yritysten näkökulmasta yhä tärkeämmästä kilpailuetutekijästä.

Sanotaan, että asiat kehittyvät kahdella tavalla – joko kriisin tai johtajuuden kautta. Juuri nyt kyberturvallisuudesta huolehtiminen edellyttää niin yrityksissä kuin yhteiskunnassamme johtajuutta. Tai muuten jäljelle jää kriisi.

Jarno Limnéll

Kyberturvallisuuden professori Aalto-yliopistossa

Tosibox Oy:n toimitusjohtaja

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli IT