IT-alan kasvavat työmarkkinat


IT-ala on yksi työllisyydeltään vahvimmin kasvavia ammattialoja. Nykyisin IT-alan ammateissa työskentelee eri toimialoilla jo noin 10 000 henkilöä. Kun tarkastellaan ammatteja, jotka ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvaneet eniten, kärjessä ovat esimerkiksi sovellussuunnittelijat yli 10 000:n työllisen lisäyksellä.

Riittävä IT-osaaminen onkin tärkeä suomalaisten yritysten ja Suomen taloudellisen kasvun mahdollistaja. Alalla kehitetään jatkuvasti uusia menetelmiä ja palveluja, jotka tehostavat tuotantoa, optimoivat toimintaa ja helpottavat yhteistyötä työpaikkojen sisällä ja niiden välillä.

Korkean osaamisen IT-ala nojaa vankasti laadukkaaseen koulutukseen, tutkimustyöhön ja laajojen verkostojen hyödyntämiseen. Alan edellytyksiä on pyritty parantamaan mm. panostuksilla alan koulutukseen ja taloudellisella tuella alalla tapahtuvan kehitystyöhön.

IT-alan työvoiman kysynnän kasvu on niin suurta ja no- peaa, että se on merkinnyt myös työvoiman saatavuusongelmia. Nyt viesti yrityksiltä on, että pulaa osaavasta työvoimasta on ympäri maata.

Tämä edellyttää päättäjiltä täsmätoimia vieläkin tehokkaampaan koulutukseen sekä täydentävään koulutukseen alan parissa työskenteleville.

Jari Lindström
Työministeri

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli IT