Istekki turvaa elintärkeiden alojen teknologian toimivuutta


Neljällä paikkakunnalla toimiva, Suomen suurin ICMT-yhtiö Istekki toimii asiakasomistajiensa asiantuntevana kumppanina ja mahdollistaa sujuvan työnteon sekä palveluiden toimivuuden esimerkiksi oppilaitoksissa ja terveydenhuollossa. Yhtiöllä on erityisen vahvaa osaamista terveys- ja hyvinvointiteknologiasta, mikä onkin noussut koronapandemian aikana poikkeuksellisen tärkeäksi.

Istekin toimitusjohtaja Lasse Koskivuori korostaa yhtiön merkitystä kuntien ja sairaanhoitopiirien järjestämien tärkeiden palveluiden mahdollistajina. Istekkiläiset tunnetaankin yhteiskunnan teknologiaturvaajina.

– Kun teemme työmme hyvin, meitä ei huomata, mutta oppilaat voivat oppia ja sairaanhoito toimii sovitusti, hän aloittaa.

Inhouse-yhtiönä toimiva Istekki palvelee sen viittäkymmentä asiakasomistajaa kuten esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä ja Kuopion kaupunkia. Tämä tuo mukanaan markkinaehtoisista toimijoista poikkeavia toimintatapoja.

– Ykköstehtävämme ei ole tehdä voittoa, vaan arvoa tuottavia, kustannustehokkaita palveluja. Julkiselle puolelle tärkeää on myös esimerkiksi ennustettavuus, mikä näkyy hinnoittelussa, Koskivuori kertoo.

Hänen mukaansa inhouse-muodon etu on myös asiantuntijuuden ja asiakasymmärryksen korostuminen.

– Tunnemme asiakkaamme ja heidän toimintatapansa. Asiantuntijamme voivat haastaa ja suositella aidosti parasta vaihtoehtoa.

Tulevaisuuteen katsovia palveluja ja nopeita otteita

Koronapandemian iskiessä Istekki tarttui toimeen rivakasti. Muutamassa viikossa luotiin valtava määrä mahdollisuuksia sairaaloiden etävastaanottoihin, kehitettiin tehohoitopaikkoja ja autettiin kouluja sopeutumaan etäopiskeluun.

– Tämän mahdollistivat oma laaja asiantuntijajoukko ja riittävät resurssit, tällaista määrää muutoksia ei olisi poikkeustilanteessa voitu muuten saada aikaan.

Myös normaaliaikana Istekin hankkeet ovat laajuudeltaan vaikuttavia. Jyväskylän uuden Nova-sairaalan koko ICT-palveluiden rakentaminen on ollut viime aikojen merkittävä ponnistus.

Toisen tyyppistä asiantuntijuutta on vaadittu Taysin digitaalisten palvelujen kehityksessä, joiden lopputuloksena on luotu esimerkiksi tiedolla johtamisen työvälineitä sekä kansalaisten asiointia helpottava OmaTays-palvelu.

– Omille työntekijöille nämä hankkeet ovat jotain poikkeuksellista, harvassa työpaikassa pääsee osallistumaan esimerkiksi kokonaisen sairaalan rakentamiseen. Saammekin usein palautetta, että työ tuntuu aidosti merkitykselliseltä. Työn tärkeyden kokemus näkyy myös siinä, että Istekki on sijoittunut hyvin Suomen innostavimmat työpaikat -tutkimuksessa.

– Organisaatiomme laajuus on etu asiakasomistajillemme, jotka saavat suuren joukon huippuosaajia käyttöönsä, mutta se on tärkeää myös henkilöstölle. Kiinnostaviin hankkeisiin mukaan pääsemisen ja etenemisen mahdollisuudet ovat meillä hyvät, Koskivuori summaa.

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi