ISOVER-lasivillaeristeet ovat tutkitusti vähähiilisiä – päästövertailu auttaa päätöksenteossa


ISOVER-eristeet valmistetaan Saint-Gobain Finlandin tehtailla Hyvinkäällä ja Forssassa.

Päästövaikutusten laskeminen ja tuotekehitykseen panostaminen on rakennustuoteteollisuudelle keino löytää ympäristön kannalta parempia tuotteita ja kertoa niistä luotettavalla tavalla. 

Suomessa paikallisiin oloihin suunnitellut ja valmistetut ISOVER-lasivillaeristeet tehdään 70 prosenttisesti kierrätyslasista ja niillä on tutkitusti markkinoiden pienin hiilijalanjälki. 

Turvallisia ja asumismukavuutta lisäävä äänen- ja lämmöneristämisen ratkaisuja valmistava Saint-Gobain Finland selvitti rakennuksen eristeratkaisujen ympäristövaikutuksia rakennuksen elinkaaren aikana. Vertailu eri eristemateriaalien hiilijalanjäljestä neljässä tyypillisessä yläpohja- ja ulkoseinärakenteessa osoitti, että ISOVER-eristeratkaisuilla saavutetaan markkinoiden pienimmät hiilipäästöt sekä rakenne- että rakennustasolla. 

Tulokset perustuvat viralliseen kolmannen osapuolen todentamaan tuotteiden ympäristövaikutusdokumentaatioon eli EPD-ympäristöselosteisiin. ISOVER-eristeratkaisujen hiilipäästöt ovat puurunkoisen pientalon elinkaarella 0,1–6,2 % pienemmät ja betonirunkoisen asuinkerrostalon elinkaarella hiilisäästö on suurimmillaan 2,6 %. 

Pienen hiilijalanjäljen takana hyvä eristävyys ja kierrätysalkuperä 

ISOVER-eristeratkaisujen vähähiilisyys perustuu lasivillan pienempään tiheyteen samalla lämmöneristystasolla sekä materiaalin kierrätysalkuperä. Lisäksi ISOVER-lasivillan valmistuksessa käytetään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä, joka pienentää hiilidioksidipäästöjä jopa 20 %, ja Forssan tehtaalla myös paikallisesti tuotettua biokaasua. 

ISOVER onkin Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä. Raaka-aineena käytetään pääosin kierrätyslasia – jopa 70 % eristeistä koostuu kierrätyslasista. Eristeet valmistetaan Hyvinkäällä ja Forssassa, jonne kierrätysraaka-aine tulee Suomesta kerättävästä kierrätyslasista. 

”Rakennettu ympäristö muodostaa jopa 39 % kaikista CO2-päästöistä. Rakennetun ympäristön hiilijalanjälki muodostuu koko elinkaaresta aina materiaalivalinnoista alkaen. Haluamme hyvässä hengessä haastaa suomalaiset rakennusalan toimijat kiinnittämään huomiota hiilijalanjälkeensä ja keinoihin, joilla sitä saadaan pienemmäksi”, Saint- Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser sanoo. 

Jaa tämä artikkeli


Rakentaminen 2021