Investointi kasvuun kannattaa


Tällä hetkellä markkinoilla ei ole Aktian yritysasiakasliiketoiminnasta vastaavan johtajan Irma Gillberg-Hjeltin mukaan vielä havaittavissa merkkejä laskusuhdanteesta. Kasvua tavoittelevat yritykset investoivat edelleen ja rahoitukselle on kysyntää. Nykyisen korkeasuhdanteen aikana investoinnit eivät ole kuitenkaan kasvaneet missään vaiheessa voimakkaasti, vaan tiettyä varovaisuutta on ollut koko ajan ilmassa. ”Syynä ei ole ainakaan se, ettei rahaa olisi ollut saatavilla”, Gillberg-Hjelt vakuuttaa.

Gillberg-Hjeltin kokemuksen mukaan moni suomalaisyritys on turhan tyytyväinen nykytilanteeseen eikä edes hae kasvua. Investoinnit ovat kuitenkin lähes välttämättömiä, sillä ilman niitä aika ajaa nopeasti yrityksen ohi. Jos toimialalla tapahtuu muutoksia, kasvuhaluton yritys taantuu helposti.

Vaikka talous on väistämättä menossa kohti hitaampaa kasvun aikaa, on markkinoilla paljon sijoittajia, jotka etsivät sijoituskohteita. Suomessa on myös paljon start-up -yrityksiä, jotka hakevat voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä. Suomessa start-upien rahoitus järjestyy pääomasijoittajien ja pankkien yhteistyöllä. Yrityksen siirtyessä siemenvaiheesta normaalin voimakkaan kasvun aikaan ja sitä kautta enemmän pankkirahoituksen piiriin, apuna ja riskinjakajina toimivat muun muassa Finnvera ja EIB.

”Järkeviin investointeihin löytyy aina rahoitusta. Suomi elää yrityksistä ja yritykset työllistävät ihmisiä, joten tottakai me pankissa haluamme, että suomalaiset yritykset voivat hyvin. Kasvuhakuisuutta on aina hienoa nähdä”, Gillberg-Hjelt toteaa.

Gillberg-Hjeltiä ilahduttaa se, että yritykset tekevät nykyään paljon taustatyötä ja hyödyntävät ulkopuolisia asiantuntijoita rahoitusta hakiessaan. ”Hyvä taustatyö on olennaista yrityksen omien riskien kannalta ja se helpottaa asiointia pankin kanssa. Meille on iso apu, kun näemme, että huonoin mahdollinen skenaariokin on laskettu realistisesti.”

”Järkeviin investointeihin löytyy aina rahoitusta.”

Sparrausta ja apua riskienhallintaan

Rahoituksen lisäksi pankki voi olla yrityksen apuna myös neuvomassa ja sparraamassa. Jokainen yrittäjä tuntee toki oman yrityksensä ja liiketoimintansa parhaiten, mutta pankki voi auttaa kysymällä niitä vaikeita kysymyksiä.

”Autamme yrittäjiä kehittämään, vahvistamaan tai kyseenalaistamaan omaa näkemystään. Monet arvostavat pankkiyhteistyössä hyvää ja avointa keskustelua”, Gillberg-Hjelt kertoo.

Gillberg-Hjelt muistuttaa, että pankkia ei kannata valita pelkästään rahoitusta kilpailuttamalla, vaan yrityksen on hyvä miettiä myös, mikä pankki sopii minkäkin kokoiselle yritykselle ja omiin tarpeisiin.

Pankki voi auttaa yritystä myös riskienhallinnassa ja riskeihin varautumisessa. Henkilökohtaisissa keskusteluissa voidaan käydä läpi syvällisesti liiketoiminnallisia riskejä ja sitä, miten ne on huomioitu. Pankin tarjoamat suorat ratkaisut riskien hallintaan liittyvät usein korko- ja valuuttariskeihin, mutta entistä enemmän puhutaan myös henkilöriskeistä. Mitä jos itselle tai muille omistajille tapahtuu jotain? Miten silloin käy perheen ja yrityksen?

Yhä useampi yrittäjä keskustelee pankin kanssa myös siitä, miten mahdolliseen yrityksen myyntiin kannattaa varautua.

www.aktia.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Bisnes