Innostuneita yrityksiä halutaan mukaan Räväkällä innovaatiomallilla menestykseen


Kutsumme yrityksiä mukaan RECOIN- hankkeeseen kehittämään innovointikyvykkyyttä ja laajentamaan kontaktiverkostoa. Luomme osallistuville yrityksille puitteet tehdä rohkeita avauksia, innovoida tuotteita ja palveluja nykyisen ydinliiketoiminnan ulkopuolella.

Yritysten menestys on yhä useammin kiinni innovaatioista. Mutta miten innovoidaan? Miten löydetään menestykseen johtavat innovaatiot? Ja miten niistä luodaan tuottavaa liiketoimintaa? 

RECOIN-hankkeessa autamme yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään uudenlaisen järjestelmällisen toimintamallin avulla. 

”Hanke on ainutlaatuinen mahdollisuus saada tukea innovointiin. Aivoriihien, innovaatiosessioiden ja hackathonien avulla välitämme viimeisimmät tulevaisuustiedot konkreettisella tavalla yritysten innovaatiotoiminnan tueksi ja luomme uudenlaisen systemaattisen innovaatiomallin”, Kehitysyhtiö Posintran toimitusjohtaja Fredrik Pressler kertoo. 

Kasvu vaatii eri osapuolten yhteistyötä 

Hankkeen taustalla on eri alojen asiantuntijoiden, kuten tulevaisuudentutkijoiden, haastatteluja ja uusinta tutkimustietoa. 

”Keräsimme näkemyksiä tulevaisuuden megatrendeistä ja heikoista signaaleista, jotta meillä on käsitys menestystä tuovista markkinoista. Tätä tietoa jaamme hankkeeseen osallistuville yrityksille”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Riita Backman Keukesta. 

”Jatkuva menestyksemme on perustunut osaamisemme lisäksi kyvykkyyteemme verkostoitua erilaisten toimijoiden, niin pienten kuin suurtenkin, kanssa uusien innovaatioiden tuottamisessa”, toteaa Fred Larsen Lamor Corporationin hallituksen jäsen. 

Autamme etsimään omaan liiketoimintaan sopivimmat innovaatiot, ja niitä tukevat uusimmat teknologiat, sekä vauhditamme niiden menestystä luomalla yritysryhmiä – ja verkostoja, joihin voi kuulua niin palvelumuotoilijoita, oppilaitoksia kuin teknologia-ja brändiasiantuntijoitakin. Samalla tuomme suuryritykset sekä pk- ja start up -yritykset yhteen. 

”Kasvu vaatii yhä enemmän yritysten laajaa yhteistyötä”, sanoo kokenut kasvu – ja kansainvälistymispalveluiden yrityskehittäjä Jarkko Toivonen. 

Yhteistyö ja innovaatiopelisäännöt 

Avoin kanssakäyminen yritysten kesken edellyttää, että innovaatiopelisäännöt, kuka on keksintöjen omistaja, ovat kaikkien tiedossa. 

”Jotta yritysten kannattaa investoida innovaatioon, on näköpiirissä oltava tulonmuodostusta, painottaa Pressler ja jatkaa, sokerina pohjalla kokeilemme, miten innovaatioita voi edistää hackathonien avulla. 

Hackathoneihin osallistuvat suuryritykset saavat arvokkaita näkemyksiä omien kehitysideoidensa toteuttamiseksi ja pienemmät syötteitä uusiksi tuote-ja teknologiainnovaatioiksi. Pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat suuryritysten kansainvälisiä kanavia ideoidensa kaupallistamiseen ja eurooppalaisten kasvu- ja kehitysalustojen tunnistamiseksi. 

Siinä missä monet hyvät innovaatiot jäävät hyödyntämättä, RECOIN pyrkii viemään ne markkinoille. Yrityskehittäjät luovat osallistujayrityksille selkeät etenemissuunnitelmat, ja tukevat koko hankeajan, ja tarvittaessa myös hankkeen jälkeen. Tavoitteenamme on luoda yrityksille osaamista ja pysyväluonteinen innovointimalli. 

Haluamme mukaan eri kokoisia ja eri liiketoimintamalleja ja -kulttuureja edustavia yrityksiä eri toimialoilta. 

Hankkeen päätoteuttajana toimii Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy (KEUKE) yhteistyössä muiden uusmaalaisten kehitysyhtiöiden, Posintra Oy:n ja Novago Yrityskehitys Oy:n kanssa. 

RECOIN -hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Toteutusaika 1.10.2019–31.10.2021. 

Lisätietoja: Jarkko Toivonen, Novago Yrityskehitys Oy, puh. +358 50 3066 210 ja Ari Långsjö, Posintra Oy, puh. +358 50 5065 700. 

www.posintra.fi/hanke/recoin/

Jaa tämä artikkeli


Työelämä