Ilmastotekoja tieteen ja elinkeinon yhteistyöllä


Luonnonvarakeskus (Luke) tekee poikkitieteellistä tutkimusta ilmastonmuutoksen torjunnasta. Syntyneet innovaatiot panevat liikkeelle uudenlaista liiketoimintaa. 

Luonnonvarakeskuksesta löytyy biotalouden tutkimuksen koko elinkaari. Työntekijöitä kannustetaan innovointiin. 

– Luke on menestynyt työnantajakuvatutkimuksissa. Meidät tunnetaan luonnonvara-alalla. Tarvitsemme eri alojen asiantuntijoita kenttätyöntekijöistä asiakaspäälliköihin, henkilöstöjohtaja Tuija Heikkinen painottaa. 

Luonnonvarakeskuksella on Suomessa 24 toimipaikkaa ja noin 1300 työntekijää. Päätoimipaikka on Helsingin Viikissä. 

Vertikaaliviljely kiinnostaa sijoittajia 

Asiakaspäällikkö Lotta Heikkilä auttaa elinkeinoa ja tiedettä kohtaamaan. Luke tutkii ja kehittää uusia ratkaisuja ruoantuotantoon, kuten kerrosviljelyä. 

– Maailmalla vertikaaliviljelyllä tuotetaan ravintoarvoltaan aika keveitä ruokia, yrttejä ja salaatteja. Kehitämme ratkaisua pitkävartisten kasvien, kuten papujen ja kurkkujen, kasvattamiseen. Vaakatasossa kasvattaminen mahdollistaa perinteistä viljelyä paremmat valo-olosuhteet. Muun muassa kurkkuihin on saatu 25 prosenttia enemmän kukkia kuin perinteisessä kasvatuksessa. 

Uudet vertikaaliviljelyteknologiat kiinnostavat sijoittajia. 

– Esimerkiksi USA:ssa on matchmaking-sivustoja, joilta bisnesenkelit löytävät vertikaaliviljelyn startup-yrityksiä. Viljelmiä voidaan tuoda kaupunkien keskustoihinkin ja hyödyntää käytöstä poistettuja halleja tai kellareita. 

Lukessa laajasti taloustutkimusta 

– Luken taloustutkimuksen kentältä löytyy kiinnostavia teemoja lähiöiden ja maaseudun vastuullisen rakentamisen liiketoimintamalleista aina maatalouden alkutuotannon kehittämiseen asti, kertoo ryhmäpäällikkö, erikoistutkija Olli Niskanen. 

– Suomessa riittää vettä, mikä on suhteellinen etu moniin muihin maihin nähden esimerkiksi nurmeen pohjautuvassa tuotannossa, kuten nautakarjataloudessa. Sen kestävyydessä on kuitenkin parannettavaa, missä Luke on vahvasti mukana. 

Suomen kesä sopii hyvin myös kauran viljelyyn. Suomalainen kaura onkin kansainvälisesti katsottuna huippulaatuista. 

– Kaurasta ja kauratuotteista voidaan saada enemmän kaupallista lisäarvoa, kun perinteiset elintarviketalot ovat lähteneet hakemaan kaurapohjaisten tuotteiden markkinoita sekä koti- että ulkomailta. 

Laskelmia metsien hiilivarastoista 

Hiilikierron tutkimuksessa Luken asiakkaina on teollisuutta ja isoja metsänomistajia. Luken omien maastotyöntekijöiden keräämä aineisto päätyy tutkijoiden analysoitavaksi. 

– Uniikkia on se, että meillä on vuosittain päivittyvä maastoaineisto. Laskemme metsien hiilivarastojen muutoksia ja monimuotoisuutta. Yritykset voivat käyttää tietoja raportoidessaan kestävyystunnuksia osavuosikatsauksessaan. Rahoituksen ehtona voi olla se, että yritys parantaa hiilensidontaa metsissään, Hiilenkierron hallintaryhmässä apulaisprofessorina työskentelevä Aleksi Lehtonen sanoo. 

– Olemme myös laskeneet rakennusteollisuuden raaka-ainetuottajille, kuinka metsien hiilinielu kumoaa heidän oman tuotantonsa päästöt. Yritysten ilmastostrategiat edellyttävät toimia. Nyt mietitään, miten voitaisiin muuttaa toimintaa, että se tukisi monimuotoisuutta ja torjuisi ilmastonmuutosta.

www.luke.fi

Jaa tämä artikkeli


Työelämä