IHMISET TOIMINNAN KESKIÖSSÄ


Lowell on yksi Euroopan suurimmista luotonhallinnan palveluyhtiöistä, jolla on Suomessa noin 400 työntekijää. Kansainvälisessä yrityksessä panostetaan hyvään asiakasymmärrykseen ja palveluun. 

Ihmiset ovat kaikella tavalla Lowellin toiminnan keskiössä. Luotonhallinnassa kohdataan erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, jolloin korostuu kyky kohdata asiakkaat inhimillisesti. Lähtökohta on, että voidakseen osoittaa myötätuntoa ja kohdata asiakkaan haastavatkin tilanteet, myös Lowellin omien asiantuntijoiden on koettava olevansa arvostettuja sellaisina, kuin he ovat. 

”Arvopohjamme näkyy työympäristössämme hyvin”, kertoo Lowellin Head of Workforce Management Nordics Jesse Huovinen. Hän on pohjoismaisen tiimin esihenkilö, jonka vastuualueisiin kuuluu muun muassa datatilastojen seuranta, töiden aikataulutus ja asiakaspalvelun resursointi tarpeiden mukaan. Työn painopiste on toimintojen kehittämisessä. 

Huovinen on ollut Lowellin palveluksessa nyt kuusi vuotta. Jatkuvaa kehittymistä työssään kaipaavana hän on ollut tyytyväinen voidessaan edetä yrityksessä uusiin tehtäviin muutaman vuoden välein. 

”Ympäristömme heijastelee nykypäivän työelämää. Työvälineemme ovat moderneja ja meillä oli mahdollisuus esimerkiksi etätöihin jo paljon ennen Covid19-poikkeusaikaakin.” 

Myös perintäasiantuntija Marikki Berglund kertoo, että työntekijöiden hyvinvointia tuetaan. Lowell haluaa olla alan vastuullisin toimija ja Berglundin mielestä yksi osatekijä tässä on juuri se, että työntekijöistä pidetään hyvää huolta. 

”Ala on siinä mielessä helppo, että sen toiminta on säädeltyä. Se kertoo, missä puitteissa toimitaan, mutta se ei ohjaa siihen, miten asiat tehdään. Tähän me olemme tarttuneet. Ohjelmamme ovat selkeitä käyttää sekä asiakkaan että työntekijän näkökannasta.” 

Ystävällinen ja iloinen Berglund on ollut asiakaspalvelutehtävissä 40 vuotta, joista viimeiset 10 vuotta Lowellilla. 

”Joskus huomaan, että asiakkaalla on ollut kynnys lähestymiseen, vaikka monesti tilanne on ollut helpostikin hallittavissa. Ratkaisun löytäminen tekee työstäni erittäin palkitsevaa.” 

Tutustu tarkemmin: www.lowell.fi

Jaa tämä artikkeli


Suomen Kiinnostavimmat Työnantajat