Idyllinen Forssa työllistää ja kehittyy kestävästi


Forssan kehräämöalue Lomijoen kosken rannalla kuvastaa Forssan tarinaa uudistuvana kaupunkina. Rakennettu kulttuuriympäristö toimii nykyisellään koulutus ja yrityskeskuksena. Samalla se palvelee virkistyskäytössä, aivan kaupungin sydämessä.

Forssa on kasvanut 1800-luvulta lähtien vahvaksi teollisuuskaupungiksi. Vuosikymmenten saatossa tekstiiliteollisuus vaihtui rakennus- ja elintarviketeollisuuteen. 90-luvulta lähtien teollisuussektorista on rakennettu kiertotalouden ekosysteemiä. Forssan laaja elinkeinorakenne on lisäksi valmis työllistämään myös muilta paikkakunnilta tulevia.

Forssan Yrityskehitys Oy:n eli FYK:n toimitusjohtaja Riikka Riihimäki ja yrityskehittäjä Timo Kärkkäinen ovat ylpeitä Forssan seudun uusiutumiskyvystä. Teollisuuskaupunki on kyennyt aina elämään ajassa. Alueella on aistittu globaalit trendimuutokset ja tehty menestymisen kannalta oikeita siirtoja.

“Forssassa teollisuus on pysynyt merkittävänä työllistäjänä, sillä teollisuustoimintaa on koko ajan kehitetty. Vanhojen yritysten rinnalle tai tilalle on tullut uusia toimijoita. Teollisen kiertotalouden Envitech -alue on hyvä esimerkki teollisen kehittämisen etupainotteisuudesta.”

Alueella on yksi maailman kehittyneimmistä teollisen kiertotalouden symbiooseista, jossa yritykset tekevät tiivistä yhteisyötä ja hyödyntävät toistensa osaamista ja tuotteita. Kärkkäinen mainitsee esimerkkinä lasivillavalmistaja Saint-Gobainin, joka hyödyntää alueella toimivan Envorin biokaasua ja Uusioaineksen kierrätyslasituotteita. Envor puolestaan saa kaasutuotantoonsa bioraaka-ainetta alueella toimivalta HKScanilta.

Tavoitteena hiilineutraalius

Vaikka kiertotalouskeskittymän ekologinen infra on jo valmiina ja yritysverkostot kehittyneitä, Riihimäki ja Kärkkäinen uskovat alueella olevan yhä vahvaa kehityspotentiaalia. Forssan kaupunki on sitoutunut Envitech -alueen ja kiertotalouden pitkäjänteiseen kehittämiseen. Envitech -aluetta on juuri valmistuneessa maakuntakaavassa kasvatettu merkittävästi, joten kiertotaloustuotantoa voidaan laajentaa.

”Uskomme, että alueelle voidaan laajentaa vahvaa kierrätystoimintaa entisestään. Jo nyt valtaosa Suomen kylmäkone- ja lasikierrätyksestä on keskitetty Forssaan. Biokaasutuotantoa on tarkoitus kasvattaa ja asemakaava mahdollistaa myös tuulivoimapuiston rakentamisen. Alueesta tavoitellaan hiilineutraalia”, Kärkkäinen toteaa.

Forssan kiertotalouskeskittymän kasvua tukevat osaltaan Forssan seudulla toimivat Luonnonvarakeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu eli HAMK. Forssassa järjestetään myös vuosittain startupeille ja kasvuyrityksille suunnattu FRUSH-kiertotaloustapahtuma.

”HAMKin biotalouden ja kestävän kehityksen koulutusohjelmista valmistuu kansainvälisiä kiertotalouden osaajia yritysten tarpeisiin. Vauhdilla kasvava FRUSH-tapahtuma puolestaan synnyttää innovaatioita ja vahvistaa alan verkostoja”, Kärkkäinen kertoo.

Muutto Forssaan?

Forssan elinkeinoelämän elinvoimaisuutta tarkasteltaessa huomioitavaa on sen korkea työpaikkaomavaraisuusaste 130%. Tämä tarkoittaa sitä, että työtä on tarjolla enemmän kuin sen tekijöitä. Työpaikkaomavaraisuutta mittaavassa indeksissä Forssa sijoittuu Suomessa kärkikymmenikköön. Esimerkkinä Forssassa sijaitsevista työpaikoista toimii jo nyt lähikaupungeista ja -alueilta Forssaan suuntautuva työmatkustaminen eli pendelöinti. Työmatka Forssaan taittuu niin Helsingistä, Turusta kuin Tampereeltakin. Kartalla Forssa sijoittuu ikään kuin niiden rajaaman kolmion keskelle. Tämä on toki mahdollisuus myös pysyvästi Forssaan muuttaville. 

”Olipa kyseessä opiskelija, nuori aikuinen tai perheellinen, kiinnostavan sijainnin lisäksi meiltä löytyvät kaikki peruspalvelut harrastustoiminnasta laadukkaaseen ja tehokkaaseen julkiseen terveydenhuoltoon. Moni uusi asukas ihmettelee, kuinka mukava ja toimiva ympäristö Forssa itse asiassa onkaan. Ja niinhän se on!’’, Riihimäki iloitsee.

”Forssassa asumisen hinta on myös kilpailukykyinen ja työpaikkoja on runsaasti tarjolla – muun muassa teollisuuden työtehtäviin sekä myös asiantuntijatehtäviin’’, Forssan Yrityskehityksen kehitysjohtaja Hannu-Heikki Saarinen kertoo.

Muuttajapalvelu apuna kaikessa

Timo Kärkkäinen sekä nyt eläkkeellä jäävä Pekka Ekholm ideoivat paikallisen Yritystalon sohvalla yhdessä TE-toimiston kanssa palvelua, jotta yritykset voisivat vastata niin kovaksi kasvaneeseen kysyntään, että yritykset eivät työntekijäpulan johdosta voineet vastata kysyntään. Syntyi muuttajapaveluksi nimetty tuki-, neuvonta- ja sijoittautumispalvelu, jolla on tarkoitus mahdollistaa työvoiman nopeampi pääsy Forssaan. Palvelun vastuuhenkilönä toimii syntyperäinen forssalainen, Elina Eriksson.

”Autamme muuttajia vaikkapa ensimmäisen asunnon saamisessa – nopeasti sekä kustannustehokkaasti. Myös alueen yritykset voivat käyttää muuttajapalvelua omassa ilmoittelussaan’’, Hannu-Heikki Saarinen kertoo.

‘’Meidän kanssahan voi keskustella ihan kaikesta: aina harrastuksista koulu- ja terveyspalveluihin sekä vapaa-ajan mahdollisuuksiin. Autamme kaikessa parhaamme mukaan’’, Elina Eriksson kertoo.

TUKEA ALUEEN YRITYKSILLE SEKÄ MUUTTAJILLE

  • FYK tarjoaa konkreettisia palveluita alueella toimivien yritysten toiminnan ja kasvun tukemiseksi.
  • Kesätöihin tulevalle korkeakouluopiskelijalle tarjotaan ilmainen asunto.
  • Alueen yritykseen työllistyvän puolisolle etsitään työkontakeja
  • Muuttajapalvelu tarjoaa kokonaisvaltaista neuvontaa sekä mahdollisuuden nopeaan ja sujuvan muuttoon Forssaan, mikäli työpaikka on kiikarissa.
  • Forssalaiset yritykset ovat perinteisesti menestynet hyvin Kanta-Hämeen Kasvu Openissa: kärkipaikoilla ovat ollet Nethit Systems Ltd Oy, LeikkiSet Oy, Foxa Oy ja tänä vuonna Coolcenter Forssa Oy.
Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi