Hyvinvointia maakuntaohjelmasta, laajapohjaisella yhteistyöllä


Pirkanmaalla laaditaan uutta maakuntaohjelmaa – ja rakennetaan yhteistä tahtotilaa aluekehittämiseen. Pirkanmaan liitto vastaa tästä työstä, tavoitteena kestävästi elinvoimainen maakunta.

Sitran vastikään julkistama tulevaisuusbarometri osoitti, että maakuntamme suhtautuu tulevaisuuteen positiivisesti ja aktiivisesti.

– Tälle asenteelle kehittämistyön on hyvä rakentua, aluekehitysjohtaja Päivi Myllykangas toteaa.

Maakuntaohjelma ja siihen liittyvä älykkään erikoistumisen strategia ovat tärkeitä ohjenuoria, kun suunnitellaan uusia avauksia ja päätetään EU-hankkeiden rahoituksesta. Parhaillaan on meneillään maakuntaohjelman ja maakuntakaavan tietoprosessi. Se kokoaa osallistaen maakunnan toimijoiden näkemykset maakunnan halutusta suunnasta.

– Maakuntaohjelma sovittaa yhteen Pirkanmaan omat, toimijoille yhteiset sekä Suomen kansalliset ja Euroopan unionin ylikansalliset kehittämistavoitteet, Myllykangas sanoo.

– Roolimme on edistää kestävällä tavalla asukkaiden hyvinvointia ja yritysten toimintamahdollisuuksia – nopeasti digitalisoituvassa ja kansainvälistyvässä ympäristössä.

Uudenlaisia, rajat ylittäviä tekemisen tapoja

– Pirkanmaa on loistava ympäristö positiivisille kohtaamisille, tulevaisuuden kestäville ideoille ja kansainväliselle liiketoiminnalle, Myllykangas toteaa.

Vahvoja teollisia perinteitä sekä osaamista muun muassa kone- ja metalliteollisuudessa, bio- ja kiertotaloudessa sekä digiteknologiassa täydentää korkeatasoinen tutkimusja tuotekehitysosaaminen.

– Maakuntaohjelmassa ei nimetä kärkitoimialoja vaan pyritään muodostamaan uudenlaisia, rajat ylittäviä tekemisen tapoja. Tässä työssä luovien alojen merkitys korostuu. Tavoitteena on löytää esimerkiksi kestävää kehitystä tukevia ja hiilineutraaliutta edistäviä tuotteita ja palveluita.

Maakunnan kehittäminen on etunojaista varautumista tulevaan.

– Emme voi löytää nopeita ratkaisuja meitä koskeviin isoihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen. Edellytys uudistumiselle on, että sitä tehdään laajassa yhteistyössä ja yhtäaikaisesti eri toimijoiden kanssa, Myllykangas painottaa.

Osaaminen ja innovaatiot tukevat kestävää elämäntapaa

Verkostoissa tehtävä maakunnan innovaatiotyö on jatkossa entistä keskeisempää ja se levittyy yhteiskunnan eri alueille.

– Maakunnan elinvoiman varmistaminen ja hallittu siirtymä vähähiiliseen maailmaan vaatii sellaista osaamista ja innovaatioita, jotka pohjustavat uusia kestävän kehityksen vientituotteita, palveluita ja liiketoimintaa.

Pirkanmaan vuoden 2020 innovaatio tilannekuvassa erottui kaksi vahvaa trendiä, kansainvälisyys ja digitaalisuus. Kestävästi kilpailukykyinen elinkeinoelämä tarvitsee kansainvälisiä kumppaneita ja tekijöitä. Maakunnalle korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöjen (TKI) tavoitettavuus, houkuttelevuus ja kansainväliset yhteydet ovatkin tärkeitä.

– Olemme edistäneet TKI ympäristöjen saavutettavuutta yrityksille valmistavan teollisuuden, sosiaali- ja terveyssektorin sekä älykkään kaupungin teemoissa. Maakunnan elinvoiman ja osaamisen kannalta on jatkossa olennaista yhteistyön laajentaminen toiselle asteelle, Myllykangas summaa.

Pirkanmaan liiton tehtävät ovat moninaiset: aluekehitys, edunvalvonta, maakuntakaava, innovaatio- ja tulevaisuustyö.
Katso lisätietoa: www.pirkanmaa.fi

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi