Hyvää huomenta!


Työelämä muuttuu vauhdilla. Digitalisaatio muokkaa työn sisältöä, halu olla entistä tuottavampia ohjaa työntekotapoja monimuotoisemmiksi, nuorten sukupolvien suhtautuminen työhön lyhentää työsuhteita ja muokkaa työstä sopimisen muotoja. Mutta ennen kaikkea: työelämä muuttaa johtamista.

Sen sijaan, että työntekijät kohdataan yhtenä massana, jota pyritään palvelemaan mahdollisimman samanlaisesti, siirrytään kohti yksilön tarpeet huomioivaa johtamista.

Johtaminen on sitä, että henkilöä tuetaan onnistumaan siinä, mitä hän on tekemässä. Tämä tarkoittaa yksilöllisten esteiden tunnistamista ja purkamista. Yksilön vastuu korostuu ja vaatii yksilöä olemaan entistä halukkaampi reflektoimaan omaa toimintaansa.

Yksilöä ei kuitenkaan jätetä yksin, vaan organisaation on kyettävä tukemaan tätä reflektointia. Vastuullisuutta on määrittää rajat. Sellaiset rajat, jotka palvelevat nimenomaan työssä onnistumista pitemmällä aikajänteellä. Rajoja ei enää piirretä kontrollimielessä vaan sen mukaan, mikä on optimaalista yksilöiden ja tiimien onnistumisen kannalta.

Vastuullisuutta on myös se, ettei tehdä tämän päivän ratkaisuita paremman huomisen ehdoilla. Vaan rakennetaan yhdessä maailmaa, jossa huominen ei pelota. Se tapahtuu parhaiten olemalla inhimillisiä olentoja.

Mikko Kuitunen
Perustaja ja toimitusjohtaja
Vincit Oyj

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Työelämä