Tulevaisuuden menestys vaatii liiketoimintalähtöistä ja kokonaisvaltaista näkemystä


”vMBA tarjoaa avainhenkilöille mahdollisuuden vahvistaa globaaliin muutokseen, toimialaan, strategiseen kehittämiseen ja johtamiseen liittyvää osaamista tulevaisuuden vaatimusten mukaisesti. Samanaikaisesti opiskeluprosessi kehittää yritysten liiketoimintaa tavoitteiden mukaisesti. Verkostoasiantuntijamme ohjaavat ja sparraavat osallistujia ja yrityksiä saavuttamaan tavoitellut tulokset”, toteaa Hyria Business Instituten johtaja Erja Lakanen.

Tulevaisuuden osaamiseen kuuluu kyky mukautua jatkuvaan muutokseen – kyky poisoppia ja luopua vanhasta. Globaalit muutokset ja megatrendit haastavat uudistamaan johtamista, työkulttuuria ja liiketoimintoja. Yritykset tarvitsevat työntekijöitä, joilla on kyky kokonaisvaltaiseen, luovaan ja kriittiseen ajatteluun omassa työssään. Oppiminen vaatii rohkeutta, innostusta ja avarakatseisuutta yhdistää tietoja ja taitoja uudella tavalla sekä hyödyntää erilaisia kehittämisen keinoja.


Erja Lakanen, johtaja Hyria Business Institute Oy hbi.fi | contact@hbi.fi

MBA-tutkintomme tuo ainutlaatuisen tavan yhdistää yrityksen toimiala, strateginen kehittäminen, johtamisosaaminen sekä megatrendit. vMBA:n (Vocational Master of Business Administration) voi suorittaa maisteritutkintoon johtavana tai MBA-koulutusohjelmana. Professionaalisessa MBA-tutkinnossa hankitaan uusinta teoriatietoa kiinteästi yhdistettynä käytäntöön. Ainutlaatuisuus perustuu juuri kehittymisen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseen toimialakohtaisessa ympäristössä. Tarkoituksena ei ole ainoastaan vahvistaa teorian ja käytännön rajapintaa tekemällä oppimalla, vaan kehittää osallistujien kykyä luovaan, kriittiseen ajatteluun omassa kontekstissaan yhdistäen teorian ja käytännön. Jokaiselle rakennetaan joustava ja mitattava kehittymispolku. Liiketoimintalähtöinen ja tarpeita vastaava asiantuntijasparraus varmistaa tavoitteiden mukaisten tulosten saavuttamisen.

Jatkuvasta oppimisesta ja kehittämisestä on tullut yhä välttämättömämpää, jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden muutosvaatimuksiin. Tehdään parempaa bisnestä yhdessä kansainvälisen verkostomme kanssa.

vMBA-yhteistyötä johtaa Anglia Ruskin -yliopiston professori, Luovien ja digitaalisten alojen johtaja Jan Storgårds.

Cambridge experience

”vMBA edustaa uusia tuotteita, jotka ovat tuoneet uudenlaisen näkökulman perinteisiin MBA-tutkintoihin. Meitä kiinnostaa koulutusvienti ja Cambridgen klusteria kiinnostaa, mitä Suomessa tapahtuu. Lisäksi Suomi on kiinnostava maa yhteistyökumppanina ja maine on erinomainen.” Verkostomaisuus on oleellisessa osassa myös Cambridgessä. Storgårds on lobannut Suomea jo viiden vuoden ajan myös yritystasolla ja pian suomalaisista yrityksistä tulevat opiskelijat aloittavat yhteistyön paikallisten yritysten kanssa, osana koulutusta. Tulevaisuudessa opiskelijoita haetaan myös Euroopan ulkopuolelta ja yritysyhteistyö laajenee. vMBA on mielenkiintoinen vientituote, jota myydään mm. Kiinan markkinoille. ”Molempien, sekä Cambridgen että Suomen imagot vahvistavat tätä meidän koulutuksen mielikuvaa ja sisältöä. Opiskelijat pääsevät näkemään ja kokemaan tieteen, taiteen ja ympäristön, Cambridge experiencen sekä maailmanluokan klusterin verkoston”, kuvailee Storgårds.

hbi.fi | contact@hbi.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli