Hyperautomaatio on tämän hetken kuumin teknologiatrendi


Hyperautomaatiossa integraatioalusta kutsuu tarvittaessa prosessiautomaatiota, tekoälyä tai ohjelmistorobotiikkaa toimimaan. HiQ:n FRENDS-integraatioalustan ytimessä on visuaalinen työnkulkujen mallinnus, jossa hyödynnetään tekoälyn kognitiivista kykyä ja robotiikan tuomaa tehokkuutta.

Hyperautomaatiossa prosessiautomaatioon (EAI) yhdistetään ohjelmistorobotiikan (RPA) sekä tekoälyn (AI) kyvykkyydet.

Tutkimusyhtiö Gartner ennusti viime vuonna hyperautomaation olevan kuluvan vuoden tärkein strateginen teknologiatrendi*. Termi on Gartnerin itse kehittämä, mutta Forresterin Robotic Process Automation ja IDC:n Intelligent Process Automation tarkoittavat samaa asiaa.

Automaatiopuhe on ollut pinnalla viime vuodet, mutta kyse on usein ollut vain perinteisestä ohjelmistorobotiikasta (RPA), jota on monilla aloilla tehty jo pitkään. 

”RPA:ssa automatisoidaan ihmiselle suunniteltuja prosesseja. Toiminta tehostuu, mutta iso osa laskentatehosta jää käyttämättä. Hyperautomaatiossa ohjelmistorobotiikka yhdistetään työnkulkujen automaatioon, mihin myös tekoälyn koneoppiminen tuo oman mausteensa”, HiQ Finlandin teknologiajohtaja Asmo Urpilainen valottaa.

”Jos näitä elementtejä ajateltaisiin organisaation osina, niin prosessiautomaatio on KPI-mittareiden täyttymistä valvova johtoporras ja tekoäly on päätöksentekokykyä tuova keskijohto. Hierarkian alimpana ovat robotit, jotka hoitavat niille annetut tehtävät – prosessin osat – konemaisen tehokkaasti ja laadukkaasti.”

Lopputuloksena on automatisoitu, tehokas, itsestään kehittyvä ja oppiva prosessi: ”Ihmisen rooliksi jää itse tekemisen tai tekoälyn ehdotusten jatkuvan hyväksymisen sijaan KPI-mittareiden valinta ja lopputuloksen validoiminen.”

HiQ paketoi hyperautomaation pk-yritystenkin saataville

Monilla isommilla yrityksillä on omat kehitysputkensa edellä mainittujen teknologioiden kehittämiseksi, mutta niiden nivominen liiketoimintaan on usein osoittautunut hankalaksi. HiQ tuo ensimmäisenä pohjoismaissa hyperautomaation tarjolle yhtenä paketoituna ratkaisuna.

”Me tarjoamme hyperautomaatiota vuosikymmenten ajan kehittämämme FRENDS-integraatioalustamme kautta kaikkien yritysten, myös keskisuurten ja pienempienkin, saataville matalalla kynnyksellä ilman suuria investointeja”, Urpilainen lupaa. 

Lisätietoa saatavilla:
hiq.fi/palvelut/automatisoi sekä frends.com

*=Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2020. URL: www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020/

Jaa tämä artikkeli


Bisnes