Hyödyntääkö yrityksesi resurssejaan tehokkaasti?


Hilti on valmistanut työkaluja ja koneita rakennusalan ammattilaisten tarpeisiin 77 vuoden ajan ja luonut liiketoimintamallin, joka mahdollistaa jatkuvan kehittymisen sekä ratkaisukeskeisen yhteistyön asiakkaan kanssa. Kokemuksemme asiakkaiden parissa on osoittanut, että kaluston ja resurssien optimoinnilla sekä niiden toimivalla seurannalla on ratkaiseva rooli yrityksen liiketoiminnan tuottavuuden kehittämisessä.

Rakennusalan suurimmat kehittämismahdollisuudet liittyvät erityisesti digitalisaation ja teknologian käyttöön niin suunnittelussa kuin työmaalla. Yhdistämällä digitaalisen resurssien hallinnan, sähköisen kaupankäynnin sekä toimivat suunnittelu- ja dokumentointiohjelmistot saadaan aikaan palvelukokonaisuus, jolla on todettu saavutettavan selkeitä liiketoimintahyötyjä. Edellä mainituin keinoin rakennusala voi saavuttaa jopa teolliseen esivalmistukseen verrattavissa olevia tuottavuushyötyjä. Koska jokainen ratkaisu lähtee asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisestä sekä ratkaisun räätälöimisestä ysksilöllisesti, olemme määrittäneet tärkeimmäksi prioriteetiksemme tuottavuuskumppanuuden.

Resurssien hallinta käytännössä

Yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin toteutettu Hilti ON!Track on pilvipohjainen kalustonhallintaratkaisu, joka mahdollistaa kaiken kiinteän omaisuuden sijainnin sekä kunnon seurannan. Ratkaisu räätälöidään aina asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja se mahdollistaa myös esimerkiksi työntekijöiden sertifikaattien voimassaolon seurannan, jolloin tarvittavien lupien uusimisvaateisiin voidaan reagoida ajoissa.

Hilti takaa ON!Track kalustonhallintaratkaisulle jatkuvan tuen ja tukee käyttöönotossa aina esivalmisteluista henkilöstön kouluttamiseen. Ennen käyttöönottoa suoritetaan aina tuottavuusanalyysi, jossa hyödyt sekä säästöpotentiaali on selkeästi laskettu. Ratkaisu luovutetaan asiakkaan käyttöön käyttövalmiina, jonka jälkeen käytön tuki jatkuu aktiivisena ja ennaltaehkäisevänä. ν

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Rakentaminen