Hybridiratkaisut ja energiatehokkuus vievät öljylämmitysratkaisuja merkittävästi oikeaan suuntaan


Öljylämmit yksestä luopumiseen kannustetaan tällä hetkellä voimakkaasti. Lämmitysenergia Yhdistys ry haluaa kuitenkin nostaa esille sen, et tä öljylämmitys voi toimia osana kustannustehokasta, ilmastoystävällistä ja Suomen olosuhteisiin hyvin sopivaa lämmityskokonaisuutta 

Sekä EU:n Fit for 55 -ympäristöohjelma että Suomen hallituksen ohjelma ohjaavat luopumaan fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä. Lämmitysenergia Yhdistys ry:ssä nähdään kuitenkin, että täysluopumisen sijaan parempia tuloksia saadaan yhdistämällä useita toimenpiteitä, kuten hybridijärjestelmien tukemista, energiatehokkuuden parantamista sekä uusiutuvan polttoöljyn käytön lisäämistä. 

– Ilmastopakettien avulla haetaan energiaremonttia kaikkein huonoimmassa kunnossa oleviin kiinteistöihin, joiden asukkaat ovat tiukimmassa taloudellisessa tilanteessa. Kannattaako näihin kiinteistöihin tehdä energiaremonttia, jonka hinta voi olla sama, kuin talon arvo, kysyy Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannula. 

Hannulan mukaan pahimmillaan tilanne voi johtaa pakkoon tehdä jopa kymmenientuhansien eurojen remontteja kiinteistöihin, jotka jäävät nykyisten omistajiensa jäljiltä tyhjilleen. 

Energiatehokkuutta ja hybridiratkaisuja 

Yhdistyksessä halutaankin tuoda esille, että ennen suurta remonttia olisi järkevämpää toteuttaa energiatehokkuutta parantavia kohtuuhintaisia ratkaisuja, kuten panostuksia automatiikkaan. 

Lisäksi huomattavasti suurempi fokus tulisi olla hybridiratkaisuissa, joissa esimerkiksi lämpöpumppu ja aurinkokeräimet toimivat yhdessä öljylämmityksen kanssa. Tällöin öljylämmitystä käytetään ainoastaan tarvittaessa, esimerkiksi kovilla talvipakkasilla. 

– Lämpöpumpulla voidaan saada 70–80 % lämmityshyöty, jolloin vain 20–30 % jää öljyn varaan. Koska öljyä käytetään vähän, se voi hyvin olla hieman kalliimpaa uusiutuvaa öljyä. Hybridiautoilla jo päinvastaistakin hyötysuhdetta pidetään hyvänä, on ristiriitaista, että sama näkemys ei kata kiinteistöjä, Hannula toteaa. 

Kovien pakkasten sähkönkulutus tasaisemmaksi 

Hybridijärjestelmien avulla voidaan myös tasoittaa kovien pakkasten aiheuttamia sähkönkulutuksen piikkejä. Kuluttajalla on siis mahdollisuus suojata itseään sähkön hinnan heilahduksilta. Samalla Suomen sähköverkkoa ei kuormiteta huipputehon tarpeen ollessa suurimmillaan. 

– Sähkön aiheuttamat reaalipäästöt ovat pakkasilla myös huomattavasti korkeammat, koska uusiutuvista lähteistä ei saada sähköä. Tällöin ollaan esimerkiksi tuontisähkön varassa, Hannula toteaa. 

Yhdistyksessä halutaan muistuttaa, että myös öljylämmitysjärjestelmiä muokkaamalla voidaan päästä ilmastotavoitteisiin. Öljylämmityksen päästöjen ennustetaan olevan nykyisellä kehityksellä lähellä nollaa vuonna 2035. Yhdistyksessä toivotaankin, että tukijärjestelmää korjattaisiin luomaan aidosti tehokkaita ilmastoratkaisuja. 

– Kehitystä luomaan tarvitaan ennen kaikkea toimivia tukimuotoja, jotta hybridijärjestelmien rakentamisesta tulee asukkaille kannattavaa. Sillä saataisiin parhaita tuloksia sekä kustannusten että ilmaston kannalta, Hannula summaa.

Tutustu tarkemmin: www.ley.fi

Jaa tämä artikkeli


Teknologia- ja Teollisuusratkaisut