Huippujohtoryhmä sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin


BoMentiksen Executive Coachit Marjut Alatalo sekä Vesa Ristikangas.

Valmentavan johtajuuden ja systeemisen ajattelun edelläkävijän BoMentis Oy:n valmennukset antavat johtoryhmille harvinaisen tilaisuuden pysähtyä ja tarkastella toimintaansa rohkeasti sekä rakentaa johtoryhmästä tiimi, joka luotsaa organisaatiota onnistumaan. Jokaisen johtoryhmän uniikit tarpeet kuullaan herkällä korvalla ja valmennusprosessi muotoutuu organisaation näköiseksi. 

BoMentiksen valmentajat ovat kirjoittaneet useampia johtamiskirjoja, joista johtoryhmien kehittämiseen liittyy kirja Johtoryhmästä tähtijoukkue (Ristikangas & Rinne). Valmennusten alussa kartoitetaan johtoryhmän tila Tähtijoukkueanalyysin avulla. Näin löydetään valmennuksen fokus. 

Todellinen muutosvoima syntyy siitä, kun johtoryhmän yhteistyöpotentiaali saadaan käyttöön, jolloin myös tiimin yhdessäohjautuvuus aktivoituu, aloittaa Executive Coach Vesa Ristikangas. 

”Jos johtoryhmän jäsenet eivät tee yhteistyötä, heijastuu se koko organisaatioon. Aina tulisi katsoa, miten strategiset prosessit liittyvät toisiinsa ja miten tuotetaan yhteistä parasta arvoa – oman vastuualueen optimoinnin sijaan. Tämä näkyy tuloksellisuudessa ja asiakaskokemuksessa”, mainitsee Executive Coach Marjut Alatalo. 

Rohkeutta ja sinnikkyyttä 

Johtoryhmävalmentajat näkevät, että valmennusten arvo syntyy siitä, että ulkopuolinen haastaa johtoryhmää yhteiseen ajatteluun. Tätä tarvitaan, koska johtoryhmissä saatetaan elää vuodesta toiseen samojen haasteiden, tabujen tai toimintatapojen kanssa. Valmennukset ravistelevat muuttumaan aidosti. 

Kun ongelmat saadaan nostettua pöydälle ja käsiteltyä yhdessä, vapauttaa se merkittävästi energiaa tuloksen tekemiseen ja keskinäiseen yhteistyöhön. Kokemus kyvystä ratkaista kiperiäkin ongelmia, kasvattaa johtoryhmän sisäistä psykologista turvallisuutta ja toimintakykyä. 

”Emme päästä johtoryhmiä helpolla. Jäämme sitkeästi ongelmien äärelle”, Alatalo mainitsee. 

BoMentiksen valmentajat rohkaisevat osallistujia ja luovat uudenlaista dialogia heidän välilleen. He toimivat myös itse aktiivisesti esimerkkinä, koska valmennukset toteutetaan pareittain, jolloin valmentajaparin oma vuorovaikutus ruokkii myös ryhmää avoimuuteen. 

”Onnistuneen valmennustilanteen erottaa, kun johtoryhmäläiset uskaltavat ilmaista myös kriittisiä ajatuksia ja tuntemuksia. Silloin päästään pois turvallisesta prosessipuheesta rehelliseen minä- ja me -puheeseen”, Ristikangas esittää. 

BoMentiksen valmentajat kuvailevat, että he ovat valmentajina asiakkaidensa parhaita ystäviä. Tämä tarkoittaa, että yhdessätyöskentely on rentoa ja hauskaa, vaikka puhutaankin kuumista, kiperistä kipupisteistä. 

”Parhaan ystävän tehtävä ei ole mielistellä, vaan herättää, auttaa tekemään tavoitteellinen muutos ja olla luotettavasti mukana prosessissa rinnallakulkijana”, Alatalo summaa.

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi