Hiilipörssi on välttämätön CO2:n vähentämiseksi


Muun maailman päästöjen kasvu ylittää EU:n nykyiset päästöt seuraavan 10 vuoden aikana. EU:n velvollisuus on vähentää päästöjä enemmän kuin EU:n omien päästöjen määrä ja osallistua merkittävästi globaaliin hiilen sidontaan metsitysprojektien kautta. Toimenpiteiden pelikentäksi on hyväksyttävä koko maapallo. Iso osa tavaroistamme tuotetaan toisaalla, missä niiden päästötkin raportoidaan, ja missä päästövähennykset ovat myös edullisempia. Tarvitaan uutta ajattelua – hiilipörssi, jolla mit-
tavat ilmastoinvestoinnit saataisiin vauhtiin:

  1. Fossiilista energiaa tuottaville yritykselle asetetaan nollaan
    vuonna 2050 johtava CO2-päästöjen vähennysvelvoite.
  2. Yritykset voisivat täyttää osan velvoitteestaan sektorinsa ulkopuolella, myös maankäyttösektorilla ja kolmansissa maissa. Tämä ohjaisi yritysten investointeja vaikuttavimpiin toimiin.
  3. Hiilipörssi tarvitaan päästetyn ja sidotun CO2:n taloudelliseen vaihdantaan, kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen.

Suomi voi edistää asiaa kansallisella pilottilailla, jolloin yritykset voisivat hyödyntää hiilinielua biojakeluvelvoitteensa täyttämiseen 50 000 tCO2 vuodessa. Samalla luotaisiin EU:lle hyväksytyt mittaus- ja verifiointimenetelmät laajemman käyttöönoton tueksi 2020-luvulla.

Autoilun sähköistymiseen liittyvä teknologia on vielä kehitysvaiheessa, joten esimerkiksi diesel- ja bensiiniautoja hankitaan vielä pitkälle 2030-luvulle asti.

Mika Anttonen
Hallituksen puheenjohtaja, St1 Nordic Oy

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kehittyvä Suomi