HIILINEUTRAALI YHTEISKUNTA TARVITSEE VASTUULLISIA RAKENNUSALAN TUOTTEITA


Ilmastonmuutos on uhka, jonka torjuminen vaatii nopeita toimenpiteitä. Hallitus onkin asettanut kunnianhimoisen tavoitteen, jonka mukaan Suomi on hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2035. Hiilineutraalilla rakentamisella ja rakennusmateriaalien tuotekehityksellä on merkittävä rooli yhtälössä. Hiilineutraali kivivillaeriste PAROC® Natura Lana on hieno esimerkki vastuullisesta tuotekehityksestä.

Rakennusalalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat noin puolet maapallon luonnonvaroista sekä tuottavat yli kolmanneksen globaaleista kasvihuonepäästöistä ja jätteistä.

ERISTÄMINEN ON ILMASTOTEKO

”Rakennusmateriaalien osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä on merkittävä. Valtaosa rakennusmateriaalien aiheuttamista päästöistä syntyy valmistusvaiheessa. Tavoitteenamme on puolittaa tuotannossa syntyvät hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä”, Application Manager Susanna Tykkä-Vedder Paroc Owens Corningilta kertoo.

”Rakennusten hyvä eristäminen on jo ilmastoteko” Tykkä-Vedder toteaa. ”Eristeiden valmistuksen aikaiset päästöt voi kuitata jo ensimmäisten käyttökuukausien aikana lämmityksessä säästetyn energian kautta. Kun tarkastellaan koko rakennuksen elinkaarta, on PAROC-kivivillan valmistukseen liittyvä suhdeluku 1:200. ”Se tarkoittaa, että jokaista kivivillaeristeen valmistuksessa syntynyttä hiilidioksiditonnia kohti säästyy noin 200 tonnia hiilidioksidipäästöjä 50 vuoden aikana”.

HIILINEUTRAALI KIVIVILLAERISTE PAROC® NATURA LANA

Paroc kääntää kaikki kivet löytääkseen uusia keinoja hiilijalanjälkensä pienentämiseen. ”Uusimpana innovaationa olemme tuoneet markkinoille hiilineutraalin PAROC Natura Lanan, jonka valmistuksessa käytämme vähähiilistä sulatusmenetelmää, vihreää sähköä sekä kierrätettyä raaka-ainetta. Näin tuotteen valmistuksen aikaiset päästöt on saatu minimoitua. Jäljelle jääneet päästöt on kompensoitu Gold Standard sertifioitujen ilmastohankkeiden kautta, joissa päästöjen vähennystä haetaan alueilla, missä niitä eniten tuotetaan. Uusi tuote on erinomainen valinta, jolla voi edistää yhteiskuntamme kannalta merkittävää hiilineutraalia rakentamista”.

Jokaista kivivillaeristeen valmistuksessa syntynyttä hiilidioksiditonnia kohti säästyy noin 200 tonnia hiilidioksidipäästöjä 50 vuoden aikana.

Lue lisää: www.paroc.fi/vastuullisuus

Jaa tämä artikkeli


Rakentaminen 2021