Heijastamme hyvää!


Keiturin Sote Oy toimii Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan muodostamalla yhteistoiminta-alueella tarjoten sosiaali- ja terveyspalveluita hyvällä otteella.

Henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö Helena Mattsson toteaa, että ajatus työhyvinvoinnin systemaattisesta ja pitkäjänteisestä kehittämistarpeesta lähti vuoden 2020 Kunta 10 -kyselyn tulosten ja työsuojeluun tulleiden yhteydenottojen pohjalta. ”Myös koronapandemian vaikutukset työssäjaksamiseen ovat merkittävät. Koemmekin tärkeäksi kiinnittää huomiota jatkuvaan työhyvinvoinnin edistämiseen.”

Keiturin Soten henkilöstöä Virtain kaupungin järjestämällä Tarjanne-risteilyllä.

Nopeaa reagointia, konkreettisia parannuksia

”Osakeyhtiömuotoisena voimme toimia joustavasti ja reagoida muuttuviin tarpeisiin nopeasti. Esimerkiksi työntekijä voidaan palkata hakuprosessin vielä ollessa avoinna, mikäli sopiva hakija löytyy. Voimme myös mahdollistaa työntekijän omaehtoista koulutusta tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Panostamme Keiturin Sotessa työnohjaukseen ja työnkiertoon. Koulutusyhteistyö oppilaitosten (mm. Tamk ja Tredu) kanssa on vahvaa”, korostaa Mattsson.

Työhyvinvointitoimia ohjaa henkilöstöltä saatu palaute, jota keräämme joka toinen viikko toteutettavalla Fiilismittari-kyselyllä. Mattssonin mukaan matala palaute- ja yhteydenottokynnys on tärkeää. ”Fiilismittarista saamamme palautteen pohjalta on henkilöstöetuihin lisätty mm. työnantajan kustantamat taukokahvit sekä lisätty yhteisöllistä virkistystoimintaa, kuten syksyllä tulevat henkilöstöretket ja tyhy-iltapäivät.”

Viestintäkoordinaattori Aino Leppämäki ja työsuojeluvaltuutettu Eija Juvakka-Kuusikko korostavat palautteen ja avoimen vuorovaikutuksen tärkeyttä. ”Fiilismittarissakin nousee kehittämisideoiden lisäksi työkavereiden merkitys sekä oman tiimin ja työyhteisön tuki työssäjaksamisessa. Arjessa jokainen vaikuttaa aina sanoillaan ja teoillaan. Nollatoleranssi työpaikkakiusaamiseen sekä ylipäänsä vastuullinen käyttäytyminen työpaikalla ovat meillä Keiturin Sotessa keskeisiä työhyvinvointia ohjaavia teemoja.”

Kotihoidon esimies Minna Pentinmäki kertoo, että kotihoidossa työntekijöiden toiveita on kuunneltu mm. hankkimalla neljä uutta leasing-autoa, kaksi Ruovedelle ja kaksi Virroille. Myös Pentimäki korostaa keskustelun ja vuoropuhelun merkitystä.

Valinnanmahdollisuuksia

Ruhalan kodin työntekijät viettämässä syksyn virkistystuntia työnteon lomassa.

Hr-koordinaattori Sanna Niemelä on koonnut Keiturin Soten henkilöstölle työhyvinvointipaketteja, joista jokainen voi valita itselleen sopivan vaihtoehdon. ”Työhyvinvointipaketeissa on valittavissa mm. liikunta-aiheisia vaihtoehtoja, äänimaljarentoutusta tai koruaskartelua. Keskeistä on yhdessä tekeminen”, Niemelä korostaa.

”Otamme mielellämme vastaan ideoita ja palautetta työntekijöiltämme. Haluamme olla yhdessä rakentamassa tulevaisuuden työhyvinvointia sekä sote-palveluja”, työhyvinvointi-tiimi vinkkaa iloisesti.

www.keiturinsote.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli