Haastattelussa: RAKLIn tekninen johtaja Mikko Somersalmi.


Miten vähähiilisyys näkyy suomalaisessa rakennuttamisessa? 

Kasvavasti ja merkittävästi. Kiinteistökehityksessä vähähiilisyys huomioidaan entistä vahvemmin omistuksen arvonsäilymisen näkökulmasta. Säädösohjausta tapahtuu paljon EU-tasolta. Uusi Fit for 55 -paketti ja European Green Deal tarkoittavat energiasäästötavoitteiden koventumista ja saneerausvelvoitteita julkiselle puolelle. Suurin kysymys on, ohjataanko rakennushankkeita energiatehokkuudella E-lukulaskennalla vai hiilijalanjälkiohjauksella. 

Suomessa keskustelu on kääntynyt päästöjen pudottamiseen, EU-tasolla energiatehokkuus on avainasemassa. Tähän ristiriitaan kaivataan selkeyttä rakennuttajien keskuudessa. Ilman selkeyttä pitkän aikavälin ympäristöstrategiaa on vaikea luoda, saati toteuttaa. 

Mitkä ovat kiristyvän sääntelyn uhat ja mahdollisuudet? 

Komission taksonomia-aloite tarkoittaa käytännössä pääoman ohjaamista kestäviin investointeihin EU:n muskeleilla sekä parempaa luottoluokitusta kestävyyttä painottaville toimijoille. Taloudellisen ohjauksen lisäksi halutaan ohjata myös teknisiä keinoja. Riskiksi voi muodostua se, että investoinneilla puristetaan kiinteistöjen energiatehokkuudesta ulos ‘’kalliita viimeisiä prosentteja’ ilman, että annetaan painoarvoa esimerkiksi käytettävän energian puhtaudelle tai vähähiilisyydelle. 

Ennen kaikkea mahdollisuutena on kestävien ratkaisujen käyttöönoton vauhdittuminen. Siksi olisikin tärkeää antaa tilaa paikalliselle sopimiselle niistä keinoista, joilla päästötavoitteisiin päästään. Vähintäänkin kansallisesti sääntelyn on oltava yhdenmukaista, jotta malli toimii. 

Kolme lisähuomiota

1. Asuntokannan energiatehokkuuden parantamisen taloudellisessa ohjauksessa on
epäkohtia. Pitkäjänteisistä investoinneista ei tällä hetkellä palkita samoin kuin
esimerkiksi toimitilapuolella.
2. Julkisten kiinteistöjen saneerauspakko voi tulla kunnille kalliiksi, sillä se tarkoittaisi
kohtuuttomien resurssien ohjaamista haja-asutusalueiden rapistuviin kiinteistöihin.
3. Vähähiilisyyden tiekarttojen koostaminen ja käytännön toteutus ovat hyvässä vauhdissa
RAKLIn edustamien ammattimaisten rakennuttajien piirissä

www.rakli.fi

Jaa tämä artikkeli


Infrastruktuuri Rakentaminen 2021