Garantian vastike- ja vuokratakauksilla mielenrauhaa asunnon omistajille ja vuokranantajille


Suotuisa markkinatilanne on saattanut ja saattaa houkutella ostajia liian kalliisiin kohteisiin. Lopputuloksena saattaa olla maksukyvyttömyys, joka realisoituu usean vuoden lainanlyhennysvapaiden päättyessä.

”Nykyään yhden tai useamman osakkaan maksukyvyttömyys lyhennysvapaiden päättyessä johtaa taloyhtiön muiden osakkaiden korotettuihin vastikkeisiin, jotta taloyhtiö saa lyhennettyä lainojaan pankeille suunnitellusti”, Tuukka Fabritius Garantialta kertoo.

Garantia tarjoaa ratkaisuksi vastiketakausta, joka varmistaa vastikkeiden maksukyvyn ja näin ollen turvaa asunto-osakeyhtiön vastiketulot. ”Jos vastikkeita jää osakkailta maksamatta ja kohteet joutuvat haltuunottomenettelyyn, maksamattomat summat korvataan takauksesta eikä kukaan joudu maksamaan ylimääräistä. Asunto-osakeyhtiö voi itse valita kuinka monen kuukauden vastikkeet se haluaa turvata.”

”Testaamme parhaillaan löytyykö tällaiselle turvalle kysyntää taloyhtiöiden ja rahoittajapankkien puolelta. Myös rakennuttaja voi hyödyntää vastiketakausta kilpailuetuna markkinoilla: takauksen avulla taloyhtiö ja rakennuttaja voivat viestiä, että taloyhtiön vastuunkantokyky on taloyhtiölainan osalta varmistettu, ja vastikkeet eivät nouse ainakaan muilta maksamatta jääneiden velvoitteiden vuoksi”, Fabritius jatkaa.

Fyysisille vakuuksille on yhä paikkansa, mutta haluamme tuoda rinnalle vaihtoehtoja ja lisätä tasavertaisuutta markkinoilla.

Vuokravakuuksien käytännöt muuttuneet viime vuosina

Vuokra-asuntomarkkinoiden trendinä on jättiyhtiöiden luopuminen takuuvuokrista joko osittain tai jopa kokonaan. ”Jos jotain asuntoa jouduttaisiinkin vuokralaisen jäljiltä kunnostamaan, ei se aiheuta isossa kuvassa ongelmia näiden yhtiöiden taloudessa. Pienemmille vuokranantajille vuokravakuuksista luopuminen olisi taloudellisesti suuri riski.”

Garantia pyrkii toiminnallaan rakentamaan eri osapuolten välille luottamusta ja edistämään tasavertaisuutta asuntomarkkinoilla: kun asumisen rahoittaminen sidotaan maksukykyyn eikä jo kertyneeseen omaisuuteen, on kaikilla samat mahdollisuudet.

Asuntolainojen omarahoitusosuuden korvaaminen takauksella on tästä yksi esimerkki, mutta sama koskee takuuvuokrien näkökulmasta myös vuokramarkkinaa. Tästä syystä Garantia toi jo viime vuoden lopulla markkinoille vuokratakauksen.

”Garantian vuokratakauksen avulla vuokranantaja korvaa asukkaalta saamansa rahavakuuden meiltä saatavalla takauksella. Vuokranantaja voi itse määrittää takauksen tason ja jyvittää sen kulun vaikkapa osaksi vuokraa. Samalla vuokranantaja säästyy myös talletusvakuuksien säilyttämiseen ja palauttamiseen liittyvältä työltä.”

”Emme yritä muuttaa ratkaisuillamme koko markkinaa. Fyysisille vakuuksille on yhä paikkansa, mutta haluamme tuoda rinnalle vaihtoehtoja, jotka lisäävät tasavertaisuutta markkinoilla. Perinteisten vakuuksien vaihtuessa takauksiin, myös turvan laadulla on olennainen merkitys. Laatu syntyy yhtäältä toiminnan läpinäkyvyydestä ja riittävästä vakavaraisuudesta, ja toisaalta laadukkaasta ja asiantuntevasta palvelusta. Uskallan sanoa, että meillä nämä molemmat osa-alueet ovat kunnossa ”, Fabritius summaa.

www.garantia.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Talous ja johtaminen