Fossiilisista polttoaineista luopuminen voi olla myös asiakkaalle edullista


Kaukolämpö on tulevaisuuden lämmitysmuoto. Se ei ole lähtökohtaisesti korkea- tai vähäpäästöistä vaan päästöihin vaikuttaa se, millä tuotantotavoilla lämpöä verkkoon valmistetaan. Vantaan Energia on tehnyt isoja tekoja hiilidioksidipäästöjensä vähentämiseksi ja ne onkin saatu puolitettua viimeisen vuosikymmenen aikana. Myös seuraava merkittävä rajapyykki on asetettu:

”Vuonna 2022 meidän kaukolämmöntuotantomme on kivihiilivapaata”, lämpöliiketoiminnan johtaja Ilkka Reko Vantaan Energiasta kertoo. ”Siten meistä tulee ensimmäinen suuri energiayhtiö, joka tällä aikataululla luopuu kokonaan kivihiilestä.”

Meistä tulee ensimmäinen suuri energiayhtiö, joka tällä aikataululla luopuu kokonaan kivihiilestä.

”Yleisesti ajatellaan, että kivihiilestä luopuminen maksaa paljon ja on vaikeaa, mutta meillä kaukolämmön hinta asiakkaille on laskenut samalla kun päästöjä on leikattu merkittävästi. Meidän kaukolämpömme on pääkaupunkiseudun edullisinta ja kesäkuukausina koko Suomen halvinta.”

Tällä hetkellä Vantaan Energian kahden voimalan kaukolämmön tuotannosta noin 75 prosenttia tehdään ilman fossiilisia polttoaineita. Puolet kaikesta kaukolämmöstä syntyy jätevoimalassa Kehä III:n ja Porvoon moottoritien risteyksessä ja neljännes Martinlaakson voimalassa, missä otettiin biokattila käyttöön keväällä. Viimeinen neljännes tuotetaan vielä fossiilisilla polttoaineilla.

”Lopun korvaamme uudella jätevoimalan viereen rakennettavalla kolmannella tuotantolinjalla ja muilla uusiutuvilla tuotantotavoilla. Talvipakkasille tarvitsemme vielä lähivuosina maakaasua”, lämpöpalvelupäällikkö Lassi Kortelainen lisää.

Vantaan Energian kaukolämpöverkko on avoin myös yksityisille lämmönmyyjille: ”Olemme avanneet ostokanavan asiakkaidemme hukkalämmölle, jota syntyy mm. teollisissa prosesseissa, datakeskuksissa ja pakkasvarastoissa. Meiltä on myös jo mahdollista ostaa täysin uusiutuvilla polttoaineilla tuotettua lämpöä, mikä on kiinnostanut erityisesti yritysasiakkaitamme ja tarjoamme tätä myös taloyhtiöille”, Reko päättää.

Kaukolämpö kilpailee markkinoilla muiden lämmöntuotantomuotojen kanssa, ja se on pärjännyt hyvin tässä kisassa valtakunnallisesti. Vuonna 2018 Suomessa rakennetuista uudisrakennuksista 65 prosenttia liitettiin kaukolämpöverkkoon. Kaukolämmön kokonaisosuus kaikista olemassa olevista rakennuksista on hieman alle puolet. Vantaalla kaukolämmön markkinaosuus on 80%.

www.vantaanenergia.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kiinteistötalous