Fonditan Sustainable Europe -rahasto on kestävä ja tuottava sijoitusvaihtoehto


Suomalainen rahastoyhtiö Fondita tarjoaa rahastoja, joilla on selkeä fokus. Yhtiön Sustainable Europe -rahasto keskittyy ympäristövastuullisiin yrityksiin. Kestävän kehityksen mukaisissa sijoituskohteissa huomioidaan kuitenkin myös muut tekijät kuten arvostus, kasvu, taseen kunto sekä omistusrakenne.

Sustainable Europe -rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden tuotteet tai palvelut vastaavat kahteen ympäristöteemaan; CO2-päästöjen alentamiseen ja luonnonresurssien tehokkaampaan ja kestävämpään käyttöön.

”Rahaston kautta sijoitetaan yhtiöihin, joiden ratkaisuilla on ja tulee olemaan kova kysyntä”, rahaston salkunhoitaja Marcus Björkstén kertoo.

Fonditan tavoitteena onkin ollut yhdistää kestävyys tuottavuuteen. Rahastoon on haluttu valita yrityksiä, joilla on vahvat tulevaisuuden näkymät.

”Kyseinen rahasto oli aiemmin ”tavallinen” Eurooppa-rahasto. Viime vuoden alussa muutimme nimen ja otimme strategiaksi kestäviin yrityksiin sijoittamisen. Strategiamuutoksen jälkeen rahasto on menestynyt erinomaisesti”, Björkstén toteaa.

Sijoittajat osaavat vaatia kestävyyttä

Vastuullinen sijoittaminen on noussut monelle sijoittajalle tärkeäksi kriteeriksi, erityisesti institutionaaliset sijoittajat vaativat kestävyyskriteerien täyttymistä. Vastuullisuusfokuksen lisäksi Fondita haluaa kuitenkin huolehtia myös muista osakkeen kurssikehitykseen vaikuttavista tekijöistä.

”Totta kai tarkastelemme myös valittavien yritysten laatua, arvostusta ja kasvunäkymiä”, Björkstén mainitsee.

Sustainable Europe -rahasto on saanut tuekseen myös Joutsen- ja EU Eco Label -ympäristösertifikaatit. Björksténin mukaan Fonditalla pidetään tärkeänä, että ulkopuolinen taho on käynyt läpi sijoitusprosessia ja takaa, että rahasto täyttää ympäristökriteerit.

Vaikka Sustainable Europe on Fonditan kärkituote ympäristövastuullisessa sijoittamisessa, pyrkii yhtiö noudattamaan tiettyjä kestävyyden periaatteita kaikissa sijoituskohteissaan.

”Olemme esimerkiksi jättäneet tiettyjä toimialoja pois täysin. Uskon, että jatkossa kestävän kehityksen mukainen sijoituspolitiikka on välttämättömyys rahastosta riippumatta”, Björkstén summaa.

Jaa tämä artikkeli


Bisnes