FH Invest laajensi Etelä-Suomeen


Alkunsa perheyritys sai, kun Antti Viskari perusti kiinteistönvälitysyrityksen vuonna 1996. Seuraava kasvuloikka oli vuonna 2007 rakennuttamiseen keskittyvän FH Investin perustaminen. Suuren osan rakennushankkeista toteuttaa sen sisaryritys FH Rakentajat.

Nyt jo toisessa polvessa toimivan yrityksen pääkonttori löytyy Mikkelin ydinkeskustasta. Reilut viisi vuotta yrityksen operatiivisessa johdossa ovat olleet Antti Viskarin pojat: toimitusjohtajana Mikko ja talousjohtajana Jussi-Pekka. ”Antin roolin hallituksen puheenjohtajana on nykyään olla tonttien etsijä ja jalostaja”, Mikko Viskari kuvaa.

Perhe on koonnut vuosien varrella saman sateenvarjon alle kiinteistönvälitykseen, rakentamiseen ja kiinteistöjen kehittämiseen liittyvät yrityksensä. Perheyrityksellä on nyt näpeissään koko ketju tontin hankinnasta rakennuttamiseen tai saneeraukseen ja valmiin kohteen markkinointiin ja myyntiin. Toimitiloja rakennutetaan asiakkaille ostettavaksi tai vuokrattavaksi.

”Hallitsemme ketjun alusta loppuun tonttien jalostamisesta kohteen avaimien luovutukseen, emmekä tarvitse välttämättä mukaan ulkopuolisia konsultteja.” Konsernin eri yritysten palkkalistoilla on tällä hetkellä 45 osaajaa. Yrityksen liikevaihto on 40 miljoonaa euroa.

Erilaiset tontit kiinnostavat

Yritys haluaa ylläpitää omaa tonttivarantoa vähintään 1–2 vuoden tarpeisiin. Tontteja etsitään yhteistyössä viranhaltijoiden, yritysten ja yksityisten maanomistajien kanssa, mikä vaatii pitkäjänteistä työtä.

”Sillä ratkaistaan pelin kulku ja lopputulos. Suomessa on yhtä monta markkina-aluetta kuin on kuntaa tai kaupunkia. Pidämme koko ajan yhteyttä laajaan joukkoon tahoja, ja meidät tunnetaan aktiivisena tonttien ostajana.”

Yritys saa viikoittain suoria yhteydenottoja eri paikkakunnilta, ja sillä on oma yksikkö, joka etsii ennalta määritellyn tyyppisiä tontteja ostettavaksi. ”Toivoisimme, että kunnat päivittäisivät vanhoja kaavoja silloin, kun ne eivät enää vastaa tätä päivää eli jos vaikka taloihin olisi mahdollista tehdä lisäkerroksia tai autopaikkamitoituksia voisi muuttaa. Myös uusien kaavojen läpiviennin pitäisi olla sujuvaa ja reilua. Viranhaltijat voisivat kuunnella hankkeiden toteuttajia.”

Viskarit pitävät tärkeänä yhteistyötä kuntien ja kaupunkien viranhaltijoiden kanssa. ”Pitää pystyä yhdessä keskustelemaan, miten voisi tuottaa rakentamista eri hetkisten markkinoiden vaatimusten mukaan. Jollei tiedetä markkinatilannetta, se pitää tutkia ja kuunnella mahdollisia asiakkaita. Siitä se varmasti lähtee sitten eteenpäin. Kunnat voisivat olla rahoittamassa markkinatutkimuksia, sillä sehän on kaikkien etu, ennen kaikkea kaupunkien ja kuntien”, Jussi-Pekka Viskari muistuttaa.

Vuosien varrella yritys on rakennuttanut toimitiloja, kerrostaloja, rivitaloja ja omakotitaloja eri puolille maata. Jatkossa yritys näkyy entistä enemmän Uudellamaalla. Ensi vuonna toteutetaan projekteja muun muassa Porvoossa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Vantaalla.

”Minua ihmetyttää, miten mediassa painotetaan koko ajan sitä, että tähän maahan jää enää jäljelle vain pk-seutu, Tampere ja Turku ja muu maa häviää. Se on ikävää kuultavaa, eikä pidä paikkaansa. Unohdetaan, ettei pk-seudulla ole teollisuutta tai alkutuotantoa”, Mikko Viskari herättelee.

Mikkelin lisäksi yrityksellä on toimistot Kouvolassa ja Porvoossa. Kotikaupungissa Mikkelissä yritys rakentaa tasaisesti. ”Parhaillaan rakenteilla on yksi kerrostalo ja rivitalo ja jatkoa on luvassa muiden pk-seudulla olevien hankkeiden lisäksi. Minä pidän työskentelystä täällä, se on samalla kotiseutupolitiikkaa ja vastuun kantoa.”

Yhteistyökuvioita tarvitaan

FH Invest rakennuttaa kohteita myös pienemmissä kuntataajamissa. Kotimaakunnassa yritys on rakennuttanut viime vuosina kohteita muun muassa Kangasniemelle, Puumalaan, Ristiinaan ja Sulkavalle. ”Olemme tehneet oman osuutemme pienemmilläkin paikkakunnilla.”

Yritys haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä julkishallinnon kanssa niillä paikkakunnilla, joille se suunnittelee kohteita. ”Kun toteutamme kohteita pienemmillä paikkakunnilla, myös pitäjällä on silloin vastuuta. Olemme kesän ja syksyn aikana lähestyneet paikkakuntia, joilla voisi olla kiinnostusta olla mukana toteuttamassa hankkeita ja halua osallistua ennakkomarkkinoinnin kustannuksiin”, Jussi-Pekka Viskari sanoo.

Viskarit muistuttavat, että ei ole kenenkään etu, jos rakennusyritykset ostavat tontteja, mutta niille ei rakenna kukaan mitään 5–15 vuoteen. ”Pienemmät kaupungit ja kunnat joutuvat ottamaan nyt isoa roolia, jos halutaan, että niille rakennetaan uudiskohteita. Paikkakuntien välillä voisi tässä olla myös kilpailua ja paikallisesti voitaisiin sitoutua ostamaan vaikka osa osakkeista.”

Mukaan yhteistyöverkostoihin tarvittaisiin myös rahoittajat, kuten pankit ja sijoittajat. ”Tarvitaan kaikki saman pöydän ääreen face-to-face -keskusteluihin miettimään selvittämään kysyntää ja tekemään päätöksiä yhdessä. Yrittäjät eivät tee tarkoituksellisesti itselleen ongelmia, vaan haluavat yritykselle jatkuvuutta, jotta voivat hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteensa. Yhteiskuntavastuuta tarvitaan myös valtiolta, kunnilta ja rahoittajilta.”

Palveluasuminen kiinnostaa

Uutena aluevaltauksena Viskarit suunnittelevat palveluasuntojen rakentamista. He ovat huomanneet, että esimerkiksi Ruotsi on yhteisöllisen palveluasumisen pioneeri Suomeen verrattuna. Yritys suunnitteleekin parhaillaan uudistuotantona toteutettavia kohteita, jotka räätälöitäisiin tarkasti erityisryhmien tarpeisiin.

”Haluamme huomioida asiakkaiden tarpeet niin hyvin kuin mahdollista. Jos yhteen kortteliin tulee vaikka 10 kerrostaloa, niistä puolet voisi olla kovan rahan kohteita, kolme vuokrakohteita ja loput tuettua asumista eri kohderyhmille. Ihmisten pitää voida asua samoilla alueilla riippumatta siitä, paljonko heillä on rahaa. Kysymys on tasa-arvosta.”

Saimaa kiinnostaa

Yrityksen juuret ovat Saimaan alueella. Saimaan rantamilla tehtiin yrityksen ensimmäiset kiinteistökaupat ja vuosien varrella sinne on rakennettu uudiskohteita.

”Olemme tehneet tällä alueella tuhansia asunto- ja kiinteistökauppoja, jalostaneet isoja alueita ja kaavoittaneet tontteja vastaamaan kysyntää ja kaikki tontit on myyty.”

Mikko ja Jussi-Pekka Viskari haluavat laajentaa räätälöityjen palveluasumiskohteiden rakennuttamiseen.

Saimaan Viskarit näkevät kilpailuetuna alueen kaupungeille ja kunnille. Jos Saimaan alue saa Unescon Geopark-statuksen lähivuosina, se vauhdittanee luontomatkailua.

”Minulla on asunto Puumalassa, missä kunta kehittää nyt Pistohiekan leirintäalueen aluetta, joka on yksi kultamuna muiden joukossa. Nyt näkyy, että kunnat alkavat myös kilpailla toistensa kanssa”, Mikko tuumii.

”Mutta jos halutaan Saimaata ylös, se vaatii uusia isoja investointeja”, Jussi-Pekka muistuttaa.

Viskarit ovat kasvaneet perheyrittäjyyteen ja sen arvoihin. ”Isä on johtanut omalla esimerkillään, mistä me olemme omaksuneet opit ja tyylin. Perheyritysten maailma on eri kuin kasvottomien omistajien. Perheyritys huolehtii omista kasvoistaan, eikä laadusta tingitä.”

www.fhinvest.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Rakentaminen 2021