HR on sekoitus kovaa ja pehmeää johtamista


Tuoreimmassa Kauppakamarin naisjohtajaselvityksessä (2018) todetaan, että naisten määrä johtoryhmissä on noussut ilahduttavasti. Perinteisesti naisten johtoryhmätehtävät ovat olleet painottuneita tukitoimintoihin, mutta nuoremmissa ikäpolvissa naisia nousee tasaisesti myös liiketoimintajohtoon.

”Usein naisten ajatellaan stereotyyppisesti olevan positiivisia, empaattisia ja pehmeitä, minkä seurauksena on epäilty, voivatko naiset johtaa kovaa bisnestä. Kuitenkin, esimerkiksi henkilöstöhallinnossa tehdään äärimmäisen kovia päätöksiä asioista, jotka liittyvät niin organisaation johtamiseen ja kehittämiseen kuin ihmisten uriin ja tulevaisuuteen. Tarvittaessa ratkotaan myös konflikteja. Se vasta onkin kovaa johtamista”, Salo puntaroi. 

Salo näkee myös, että sukupuolien aiempaa tasaisempi sijoittuminen esimerkiksi teknisen alan opintoihin tasoittaa tulevaisuudessa osaltaan sukupuolijakaumaa yritysten johtoryhmissä. 

”Henkilöstöhallinnossa tehdään äärimmäisen kovia päätöksiä, jotka liittyvät niin organisaation johtamiseen ja kehittämiseen kuin ihmisten uriin ja tulevaisuuteen.”

HR-funktiolla merkittävä rooli Fennovoiman ydinvoimalaprojektin onnistumisessa 

Henkilöstöhallinnolla on strategisesti merkittävä rooli tässä koko Suomelle merkittävässä ja ainutkertaisessa hankkeessa. Fennovoima on muutamassa vuodessa kasvattanut organisaationsa nopeasti usean sadan henkilön vahvuiseksi, ja lisää huippuosaajia tarvitaan tulevinakin vuosina. 

”Kun viisi vuotta sitten itse aloitin työt Fennovoimassa, henkilökuntaa oli alle sata. Nyt meitä on jo yli 400. Työyhteisöstä on kasvanut varsin kansainvälinen: projektin parissa työskentelee tällä hetkellä osaajia 25 eri maasta.” 

”Tämän mittakaavan hankkeessa suunnitelmallinen resursointi ja rekrytointi sekä henkilöstön jatkuva koulutus ja hyvinvoinnista huolehtiminen ovat avainasioita. Ilman kovaa henkilöstöjohtamisen osaamista ja ammattimaista HR-tiimiä ne eivät toteutuisi”, Salo toteaa. 

Laadukkaan, turvallisen ja toimivan ydinvoimalan rakentaminen tarkoittaa Fennovoimalle äärimmäisen tarkkaa sunnitelmien ja toimintatapojen kuvausta ja selkeitä prosesseja, jotta vähäpäästöisesti energiaa tuottavaa voimalaa voidaan operoida turvallisesti tulevat vuosikymmenet. ”Henkilöstö- ja osaamistarpeet ovat hankkeen eri vaiheessa erilaiset. Oikeanlainen osaaminen on edellytys sille että projekti etenee saumattomasti vaiheesta toiseen”, Salo summaa HR:n merkittävää roolia hankkeessa. 

www.fennovoima.fi

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Kehittyvä Suomi Työelämä