Feminististä joukkovoimaa työelämään


Ammattiliittoon kuuluminen on tärkeää paitsi oman talouden, myös työuran turvaamiseksi. Yhteistyön voima on merkityksellistä erityisesti naisten keskuudessa. Ammattiliitto Pro haluaa tukea naisten voimaantumista ja tasa-arvon lisääntymistä työelämässä. 

Ammattiliitto Pro on Suomen suurimpia ammattiliittoja, jossa enemmistö jäsenistä on naisia. ”Meillä on monialainen liitto, kaikki alat, asiantuntijat ja toimihenkilöt sote-alaa lukuun ottamatta ovat edustettuina 120 000 hengen jäsenistössämme”, kertoo liiton yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntija Maria Mäkynen. 

”Työelämän nopea muuttuminen ja pirstoutuminen vaatii uudenlaista järjestäytymistä ja joukkovoimaa, jotta eriarvoisuus ja työssä uupuminen voidaan selättää”, Maria lisää. 

Liitossa on paljon erityisasiantuntemusta vaikeasti ratkaistavien tilanteiden osalta, mutta myös uran kehittämiseksi. ”Tuemme jäsentemme hyvinvointia erityisesti työelämässä. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lainsäädännössä, palkkaneuvotteluissa, TES-neuvotteluissa sekä tarjoamme urasuunnittelua, psykologipalveluita ja koulutettujen luottamusmies- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen turvaa työpaikoilla.” 

Korona-aikana paljon erityiskysymyksiä 

Työelämä on valtavassa murroksessa. ”Erityisesti nyt korona-aikana on tullut esille paljon erityiskysymyksiä, joissa olemme olleet avuksi jäsenillemme ja saaneet aikaan nopeasti joustavia ratkaisuja työelämässä. Vaikeissa tilanteissa on tärkeää saada ammattimaista tukea”, Maria korostaa. 

Maria on vahva työelämän feminismin puolestapuhuja. ”Monet työelämässä vastaan tulevat kysymykset ja haasteet ovat erityisesti naisia koskevia. Palkkatasa-arvo ja vanhempainvapaalle jääminen ovat edelleen niitä yleisempiä”, hän muistuttaa. 

Marian kanssa keskustelu laittaa miettimään, milloin itse on tullut viimeksi pirautettua ammattiliittoon ja kysyttyä, onko oma palkkataso ajan tasalla. ”Niinpä. Tämä on hyvä vinkki monille. Me autamme myös neuvottelutaktiikka-kysymyksissä ja urasuunnittelussa”, Maria kertoo ja lisää: ”Naiset eivät aina uskalla vaatia itselleen parempia työehtoja. Me rohkaisemme ja tuemme neuvotteluissa.” 

Monipuolista tukea koko työelämän varrella 

Naisen euro on edelleen 85 senttiä miesten palkkaeurosta, ja palkkaero kasvaa mitä suurempiin palkkoihin mennään. ”Valitettavasti palkkaero ei ole kaventunut merkittävästi 1990-luvun jälkeen, eli 30 vuoteen. Saman yrityksen sisällä mies voi edelleen saada samasta työstä jopa 10 000 euroa vuodessa parempaa palkkaa kuin nainen. Olen itsekin uupunut tällaisessa eriarvoisessa työkulttuurissa.” 

Joukossa on voimaa, sanotaan. Yhteisöllisyys ja verkoston tuki on arvokas asia, jota liiton jäsenyys tarjoaa. ”Liitto tukee läpi urakehityksen. Meiltä saa vertaistukea, neuvontaa, juridista apua ja osaamisen kehittämiseen tukea. Me ollaan ihmisen rinnalla niin urakehityksen kuin työssä ja kotona jaksamisen haasteissa. Pron tehtävä on rakentaa tasa-arvoista ja ja hyvinvoivaa työelämää”, Maria summaa. ”Me tarvitsemme feminismiä ja joukkovoimaa työelämään!” 

Tutustu tarkemmin: proliitto.fi

Jaa tämä artikkeli


Ura & Vaurastuminen