EY ratkaisee yritysten haasteita kasvun tiellä


Maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, vero- ja lakipalveluiden, yritysjärjestelyiden ja liikkeenjohdon konsultoinnin asiantuntija EY toimii ketterästi kasvuyritysten apuna. 

Tilintarkastuksen lisäksi EY tarjoaa yhden luukun periaatteella kaikki palvelut, joita kasvua tavoitteleva yritys tarvitsee. 

”Kaikki lähtee yrityksen tulevaisuuden tavoitteista ja niiden kartoittamisesta, jonka jälkeen laadimme yhteistyömallin niiden saavuttamiseksi. Kyse voi olla vero- tai lakiteknisistä asioista, kansainvälistymisestä, rahoituksesta tai vaikkapa henkilöstöön liittyvästä ohjauksesta”, kertoo EY:llä myynnin parissa työskentelevä Sales Manager Roope Mänty. 

EY:n laaja toimialaymmärrys, kansainväliset verkostot ja käytössä oleva huipputeknologia mahdollistavat sen, että asiakas saa käyttöönsä parasta osaamista ja neuvonantoa kasvun tueksi. 

”Digitalisaatio mullistaa jatkuvasti sekä asiakkaiden prosesseja että meidän työtämme EY:llä. Esimerkiksi tilintarkastuspuolella keskustelemme tällä hetkellä paljon asiakkaiden kanssa siitä, miten he hyödyntävät digitalisaation tuomia mahdollisuuksia liiketoimintansa kasvun tiellä. Kun me puolestamme EY:llä hyödynnämme viimeisintä teknologiaa ja data-analyysiohjelmia tilintarkastuksessa ja muissa palveluissamme, pääsemme tuomaan yritysten johdolle ja omistajille relevantteja, heitä hyödyttäviä havaintoja lukujen takaa”, jatkaa Senior Manager, KHT Sanna Kytöharju. 

Vankka kokemus kasvuyritysten menestystekijöistä 

EY on 80-luvulta asti analysoinut, mitkä ovat niitä menestystekijöitä, jotka saavat toiset yritykset kasvamaan nopeammin kuin markkina keskimäärin. 

”Näiden menestystekijöiden pohjalta olemme rakentaneet seitsemään kasvun ajuriin perustuvan EY 7 Drivers of Growth -mallin. Sen avulla voimme verrata asiakkaiden yrityksiä näihin huippumenestyjiin ja kartoittaa, millaisen tiekartan ja toimenpiteiden kautta hekin voivat olla näitä menestyjiä”, Roope Mänty jatkaa. ”Kyse on aivan uniikista työkalusta, jonka avulla on saatu erinomaisia tuloksia.” 

www.ey.com

Jaa tämä artikkeli


Business NOW