Etätyön vakuutusturvaa kannattaa täydentää vapaaehtoisella vakuutuksella


Tapaturmavakuutuskeskuksen juristi Elina Holmas muistuttaa, että työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ei anna turvaa etätyöpäivänä esimerkiksi lapsen päiväkotiin tai kouluun viemisen ajalle taikka ruokailu- ja virkistystauoille. Etätyöhön on siksi hyvä hankkia lisäturvaa. 

Tilastokeskuksen arvion mukaan viime keväänä jo noin miljoona palkansaajaa teki etätyötä. Pandemian pitkittyessä ja etätyön arkipäiväistyessä moni työnantaja ja työntekijä on ensimmäistä kertaa saattanut pysähtyä miettimään etätyön vakuutusturvaa. Monelle on voinut tulla yllätyksenä, että kotona etätyössä vakuutusturva ei olekaan yhtä kattava kuin työpaikalla. 

Työnantajalla on velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmavakuutuksella. Vakuutus kattaa työssä ja työstä johtuvissa olosuhteissa sattuneet tapaturmat ja ammattitaudit. Vakuutusturvan sisällöstä säädetään laissa. Se on työpaikalla työskenneltäessä varsin laaja ja kattaa mm. kahvi- ja lounastauot, taukoliikunnan sekä työmatkat. 

Etätyön osalta tilanne ei ole yhtä hyvä. Työtapaturmavakuutus antaa etätyössä sattuvien tapaturmien varalta turvaa rajoitetummin kuin varsinaisella työpaikalla sattuneiden osalta. Tapaturmavakuutuskeskuksen lakimies Elina Holmas muistuttaa, että etätyön osalta vakuutusturvan piiriin kuuluvat vain välittömästi työnteon yhteydessä sattuneet tapaturmat. Yleensä tämä tarkoittaa tietokoneella työskentelyä ja kokouksiin osallistumista. 

”Etätyö kotona on monella tapaa erilaista kuin työskentely toimisto-olosuhteissa. Etäpalaverissa saatetaan vaikkapa kävellä metsässä, valmistaa ruokaa tai nousta portaita, jolloin voi loukata nilkkansa, leikata veitsellä sormeen tai kaatua. Nämä tapaturmat eivät kuulu vakuutusturvan piiriin”, Holmas kuvailee. 

Ero tulee myös kodin olosuhteista, joiden vaaran paikkoja ei ammattimainen työsuojeluorganisaatio ole tunnistanut ja arvioinut. Niihin työnantaja ei ennalta ehkäisevin työturvallisuustoimenpitein pysty vaikuttamaan. 

Holmaksen mukaan etätyön vakuutusturvaa kannattaa täydentää vapaaehtoisella vakuutuksella. Työnantaja voi liittää työtapaturma vakuutukseen täydentävän vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa 24/7. Vakuutus on siitä hyvä, että sen antama turva ja siitä maksettavat korvaukset vastaavat työtapaturmavakuutusta. 

Korvaukset ovat kattavat ilman euro- tai aikamääräisiä rajoja. Moni työnantaja onkin jo havainnut tarpeen täydentävälle vakuutusturvalle. Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan arviolta noin puoli miljoona palkansaajaa on tällaisen työnantajan ottaman vapaa-ajan vakuutuksen piirissä. Lisätietoa täydentävästä vapaa-ajan vakuutuksesta saa TVK:n kotisivuilta sekä omasta vakuutusyhtiöstä. 

tvk.fi 

 

Jaa tämä artikkeli


Työelämä