ETÄ- JA HYBRIDITYÖN SOPIMUKSET JA OHJEET KUNTOON


HR Legal Services juhlii 10-vuotistaivaltaan työn merkeissä tarjoten työsuhdejuridista asiantuntijapalvelua, HR vuokrapalveluita ja henkilöstön- sekä työyhteisön kehittämispalveluita. Vuoden alusta HR Legal on laajentanut palveluitaan tutkimuspalveluihin ja organisaatioissa jo olemassa olevan datan analysointiin. 

Työntekijän kokemus osana organisaation merkityksellistä toimintaa on saattanut muuttua rajusti viime aikoina. 

Henkilöstön jaksamiseen, motivoitumiseen, työtehoon ja tuloksellisuuteen vaikuttaa suuresti se, että he tulevat kuulluksi ja ymmärretyksi sekä kokevat työnsä merkitykselliseksi. Myös uudistuksen alla oleva YT-laki pyrkii parantamaan työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta sekä luomaan puitteet yrityksen ja työyhteisön kehittämiselle. Organisaation on kyettävä selvittämään ja suunnittelemaan, mihin panostaa johtamisessa, organisoitumisessa ja työkulttuurissa. 

”Näissä työelämän vaativissa projekteissa me autamme. Eli emme teetä uutta työtyytyväisyystutkimusta vaan lähdemme selvittämään organisaation omien tavoitteiden kannalta merkityksellistä tietoa henkilöstöltä. Tutkimuksen avulla löydämme asiat, joita työstetään yhdessä. Tavoitteena on menestyä tavoitteiden toteutumisten kautta”, sanoo HR Legal Servicesin toimitusjohtaja Henna-Riikka Huhta ja lisää: ”Yhdistyimme henkilöstötutkimuksen palveluissa Pentagon Insightin kanssa, jotta pystymme tarjoamaan entistä laajemmin laadukkaita tutkimus- ja analytiikkapalveluita.” 

Oletusten varaan rakennettuna paraskin strategia yskii 

Organisaatioissa elää erilaisia oletuksia siitä, minkä pitäisi olla tärkeää henkilöstölle. ”Näiden oletusten varassa tehdään päätöksiä johtamiseen, organisoitumiseen ja kulttuuriin liittyen. Inhimillinen muutos käynnistyy kuitenkin ihmisten kokemasta tarpeesta. Paraskin strategia on vaikeuksissa, jos se ei perustu oikeisiin käsityksiin nykytilasta”, vahvistaa tutkimus- ja analytiikkapalveluista vastaava Tatu Malmström.

”Organisaatioissa elää erilaisia oletuksia siitä, minkä pitäisi olla tärkeää henkilöstölle.”

Laajemmat ja syvällisemmät tutkimus- ja analytiikkapalvelut 

Tutkimustulokset ja analysoitu data auttavat ymmärtämään, mikä työntekijöille on tärkeää nyt ja lähitulevaisuudessa. ”Olemme eläneet yli vuoden etänä ja osin etääntyneenä. Kun siirrymme uuteen aikaan pakotetun etätyön jälkeen, on erittäin tärkeää selvittää, mitä opimme, mitä kannattaa hyödyntää sekä ennen kaikkea, miten tämä poikkeusaika on muuttanut työntekijöiden arvoja ja arvostuksen kohteita. Näin saadaan tärkeää tietoa, jotta hyvistä avaintyöntekijöistä pystytään pitämään kiinni ja rekrytoinnit onnistumaan”, Malmström painottaa. 

Tutkittavista teemoista korostuvat nyt organisaatiokulttuuri sekä muutostilanteiden johtamistaidot. ”Työmme perustuu työntekijäkokemuksen monipuoliseen ja syvälliseen ymmärtämiseen, jonka tutkimiseen käytämme laajaa kirjoa niin laadullisia kuin tilastollisia menetelmiä. Analysoimme myös jo organisaatioissa olevaa dataa paremmin hyödynnettäväksi”, vahvistaa rekrytoinnista ja strategisesta HR:sta vastaava osakas Martti Kangas. 

”Kun työntekijän kokemus aidosti ymmärretään, pääsee organisaatio kehittymään tavalla, jossa tuloksellisuus ja merkityksellisyys yhdistyvät. Uskomme, että se on tuottavuuden lähde muuttuvassa toimintaympäristössä”, Huhta kiteyttää. HR Legalin oma toimistokoira Niilo haukahtaa vahvistukseksi. 

hrlegalservices.fi

Jaa tämä artikkeli


Työelämä