Espoossa uskotaan sujuvan työn auttavan palvelujen kehittämisessä


Espoon kaupungin terveyspalvelujen uusi johtaja Markus Paananen haluaa panostaa lääkäreiden työn sujuvuuteen, lääkäreiden vaikutusmahdollisuuksiin sekä osaamisen kehittämiseen. 

Espoon kaupungin terveyspalveluihin elokuussa nimitetty johtaja, LT, terveydenhuollon erikoislääkäri Markus Paananen muistaa hyvin aiemmat lääkärinpestinsä. Hän ymmärtää siksi lääkäreiden arkea ja pitää tärkeänä, että jokaisella on mahdollisuus kehittää omaa työtään. 

”Meillä Espoon terveyspalveluiden ammattilaisilla on yhteinen tavoite: lisätä ihmisten terveyttä. Tässä keskeistä on lääkäreiden ja muiden ammattilaisten työn hyvä sujuvuus. Tavoitteemme on, että Espoon terveyspalveluissa lääkäri voi keskittyä sairauksien ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja hoitoon. Haluamme huolehtia siitä, että työn tukena on riittävästi muuta henkilökuntaa. Tarjoamme työnteolle sellaiset edellytykset, että jokainen voi tehdä osaamistaan vastaavaa työtä mahdollisimman hyvin”, Paananen kertoo. 

Espoossa on panostettu paljon esimiestyöhön. ”Lääkärit tarvitsevat autonomiaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä, mutta myös jämäkän ja tasapuolisen esimiehen, joka puuttuu epäkohtiin ja työn tekemistä vaikeuttaviin tekijöihin. Erityisesti muutosten keskellä on varmistettava, että arki ei häiriinny eivätkä työn esteet lisäänny”, hän lisää. 

Paananen on itse erittäin tutkimus- ja kehitysmyönteinen ja tietää, että lääkärit haluavat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja kehittyä omalla erikoisalallaan. ”Osaaminen on lääkärin työn perusta. On ollut ilo havaita, miten osaavia ammattilaisia meillä Espoossa työskentelee. Kannustamme Espoossa kouluttautumaan, kehittymään ja tekemään tutkimustyötä. Tavoitteeni on, että jokainen meiltä lähtevä on osaavampi kuin oli tullessa.” 

Erityisesti nuoret lääkärit tarvitsevat ohjausta, tukea ja konsultaatiomahdollisuuksia. ”Lääkärintyö on ylipäätään parhaimmillaan silloin, kun ympärillä on monipuolista osaamista ja mahdollisuus keskustella vaikkapa vaikeista potilastapauksista. Työ voidaan organisoida suuressakin yksikössä niin, että tiimityö on mahdollista”, Paananen muistuttaa. 

Lääkärikunta digityövälineiden kehittämiseen 

Työaikajousto ja monipaikkainen työ on erityisesti koronapandemian ja digitalisaation myötä arkea myös Espoossa. ”Espoo voi suurena työnantajana tarjota monipuolisia työnkuvia lääkäreille. Työtä ja sen painotusta esimerkiksi sektoritöihin, päivystämiseen tai nuorempien kollegoiden ohjaamiseen on mahdollista räätälöidä toiveiden mukaan. Työn tulee myös joustaa elämäntilanteen mukaan esimerkiksi osa-aikatyön tai etätyön muodossa.” 

Paanasen työpöydällä on merkittäviä kehityshankkeita ja erivaiheisia yhteistyöhankkeita mm. HUS:n suuntaan. Espoossa mietitään myös digitaalisten palvelujen laajentamista. ”Uskon, että ne tuovat meille uusia mahdollisuuksia perustehtävämme hoitamiseen. Kannustan lääkärikuntaa osallistumaan aktiivisesti digisovellusten kehittämiseen, jotta lopputuloksesta tulee paras mahdollinen”, Paananen summaa. 

Paanasen mielestä Espoon terveyspalveluiden vahvuuksia ovat osaaminen ja hyvä yhteishenki. ”Tavoitteemme ei ole vähempi kuin se, että olemme lääkärille paras työnpaikka”. 

Tervetuloa lääkäriksi Espooseen! 

Espoon kaupungilla on mahdollista tehdä töitä monipuolisesti yleislääketieteen eri sektoreilla: vastaanottotyötä terveysasemalla, neuvolassa, kouluissa ja mielenterveys -ja päihdepalvelussa sekä sairaalapalveluja Espoon sairaalassa. 

Nuori lääkäri saa parhaan mahdollisen koulutuksen YEK-vaiheessa sekä erikoistuessaan esim. yleislääketieteeseen, geriatriaan, työterveyshuoltoon, päihdelääketieteeseen tai kouluterveydenhuoltoon. Ohjauksesta vastaavat tätä tehtävää varten koulutetut lääkärit. Töissä oppimisen kulmakiviä ovat mm. tavoitteellinen ohjaus, palaute ja työtä tukeva koulutus niin kaupungin sisällä kuin talon ulkopuolella. 

Oppimisen tukena on koko työyhteisö, potilaan hyvä hoito on yhteistyötä! 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää: laakariksi@espoo.fi

Jaa tämä artikkeli


Julkishallinto & kansanterveys Terveys