ESPOON KAUPUNKI – suuri, mutta ripeäliikkeinen työnantaja


Kuvassa vasemmalta lukien yritysyhteistyökoordinaattori Jari Engström, uravalmentaja Iita Turkka ja työllisyyspalvelupäällikkö Hilla-Maaria Sipilä. 

Espoon kaupunki on oiva esimerkki suuresta toimijasta ja työnantajasta, jossa hierarkia halutaan pitää matalana ja ideoista kehittää nopeasti käytäntöjä. 

Suomen kunnissa ollaan uuden edessä, kun hallitus on päättänyt TE-palvelujen siirrosta kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2024 aikana. Työllisyys Espoossa rooli on otettu innolla vastaan, sillä se tuo työllisyyspalvelut, koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut lähemmäs toisiaan. Tavoitteena on työllistymisen vauhdittaminen ja yrityksille osaavan työvoiman saaminen. 

“Pääsemme kehittämään uudenlaista, laadukasta palvelua ja itse asiassa tämä on tuonut uuden, mielenkiintoisen kulman myös työntekoomme”, Espoon työllisyyspalveluiden päällikkö Hilla-Maaria Sipilä kertoo. 

Yksilön hyvinvoinnin kannalta on tärkeää päästä kiinni työelämään ja osaksi työyhteisöä, samassa kaupungille kertyy tuloja verojen muodossa – tilanne on win-win. Espoon tavoitteena on kasvattaa työnhakijoiden osaamista työmarkkinat huomioiden ja löytää heille heidän osaamistaan vastaavaa työtä. Keskiössä on, että oikeat ihmiset löytävät oikeat työnantajat. 

“On hienoa nähdä työn tuloksia. Teemme entistä tiiviimpää yhteistyötä yrityskumppanien kanssa, sillä työpaikkoja ja tekijöitä kyllä on. Työllistymisen tarkoitus on johtaa laadukkaaseen, pitkäaikaiseen työsuhteeseen”, kertoo yritysyhteistyökoordinaattori Jari Engström, joka on jo 10 vuoden ajan viihtynyt Espoon kaupungilla erilaisissa työtehtävissä. 

Muutos haastaa kuntaa, mutta tuo laatua palveluihin. Kun Engström suunnittelee ja toteuttaa erilaisia toimintoja sekä palveluita yrityksille, omavalmentaja Iita Turkka toimii työnhakijoiden omavalmentajana etsien työntekijöitä. 

“Koen työskenteleväni muutosaallon harjalla ja työni on mielenkiintoista. Autan työnhakijoita esimerkiksi työvoimapoliittisissa asioissa ja kouluttautumisessa sekä tarjoan heille erilaisia palveluita tarpeen mukaan. Olen yhteydessä työnhakijoihin ja toimin apuna asioiden selvittelyssä ja sparraan heitä, jotta he voivat keskittyä olennaiseen eli työnhakuunsa tai osaamisensa päivittämiseen.” 

Kannustetaan testaamaan 

Ensimmäistä kertaa julkisella sektorilla työskentelevä, maaliskuusta asti Espoon kaupungilla toiminut Turkka yllättyi työnantajansa ketteryydestä, mutta myös matalasta hierarkiasta. 

“Koen, että luottamus on Espoossa periaatepäätös ja se auttaa kehittymään uralla eteenpäin. Yhteisöllisyys kumpuaa siitä, että jokainen on tärkeä, jokaista kuunnellaan ja arvostetaan. Asemasta riippumatta aina voi laittaa viestiä ja kysyä neuvoa.” 

Innokkuus, halu oppia ja omaksua uutta ovat yhdistäviä tekijöitä. Työllisyys Espoossa uskotaan aktiiviseen työkaveruuteen, jossa jaetaan tietoa ja autetaan kollegaa sekä iloitaan yhteisistä onnistumisista. Omaa osaamista kehitetään myös kannustamalla testaamaan uusia ideoita matalalla kynnyksellä. 

“Kun oman idean esittelee tiimipalaverissa, kannustetaan kokeilemaan, jotta näkee, toimiiko idea. Joustavuus sekä kannustus kehittää omaa tapaansa toimia tuovat merkityksellisyyttä työntekoon.” 

Parhaat työkaverit 

Työn monipuolisuus, mielekkyys ja työyhteisö saavat kiitosta niin Sipilältä ja Engströmiltä kuin Turkaltakin. Engström mainitsee, että työhön perehdytys sekä koulutukset ovat loistavalla tasolla. Kaupungin sisällä on oma koulutusorganisaationsa. 

“Puheet ovat osoittautuneet teoiksi ja meillä panostetaan jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Äärettömän hyvät työkaverit ja rennot pullakahvit pitävät fiiliksen hyvänä kiireisinäkin hetkinä.” 

ESPOON KAUPUNKI 

  • Suomen toiseksi suurin kaupunki 
  • Lähes 15 000 työntekijää 
  • Tuottaa palveluita noin 300 000 asukkaalle 
  • Työllisyys Espoo on Espoon Kaupungin yksikkö, joka tarjoaa TE-palveluja ja kunnan palveluja ”yhdeltä luukulta”. 

www.espoo.fi

Jaa tämä artikkeli


Suomen Kiinnostavimmat Työnantajat