Esperi panostaa merkittävästi henkilöstönsä koulutuksiin


Muutosmatkalla oleva Esperi Care ottaa kaikissa kodeissaan käyttöön uudet, yhteiset toimintafilosofiat ja kouluttaa henkilöstönsä tarjoamaan laadukasta ja yksilöllistä tukea ja hoivaa kotiensa asukkaille.

Jo se, että Esperi Caren konsernilla on kokenut laatujohtaja, lääketieteen tohtori, eMBA Eeva Ketola viestii sitä, että toiminnan korkea laatu ja kodin asukas on nostettu ykkösasiaksi. ”Haluamme, että kodeissamme asuvat Suomen onnellisimmat asukkaat. Siksi panostamme merkittävästi hoitohenkilöstömme ja esimiestemme koulutuksiin tulevina vuosina. Ikäihmisten kohdalla keskitymme validaatioon, erityisesti muistisairaita hyödyttävän tunnevuorovaikutuksen kehittämiseen. ’

Kehitysvammapalveluissa tavoittelemme mahdollistavaa, elämänmakuista elämää ja opimme pois liian suojelevasta hoivaamisesta, jokaisen itsemääräämisEsperi panostaa merkittävästi henkilöstönsä koulutuksiin oikeutta kunnioittaen. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien keskuudessa panostamme toipumisorientaatioon, jossa asukas määrittelee yhdessä häntä tukevan henkilöstön kanssa, mitä hyvä elämä, onnellisuus ja kuntoutuminen hänelle tarkoittaa.”, Ketola kuvailee. Keskitymme tässä jutussa validaatioon, koska sen eteneminen on pisimmällä.

Esperi Omenapiha validaation edelläkävijänä

Esperi kouluttaa kaikkien ikäihmisten hoivakotiensa noin 2000 hoivahenkilöä validaatioon vuoteen 2025 mennessä. Validaatio-vuorovaikutusmenetelmää hyödyntämällä hoitajat pystyvät huomioimaan empaattisesti erityisesti muistihäiriöistä ikäihmistä. Tehostettu asumispalveluyksikkö Omenapiha Tampereella on validaation edelläkävijä: sen kaikki hoitajat ovat käyneet validaatio-koulutuksen. Myös Ratinassa koulutus on aloitettu. Jututimme molempien kotien vetäjiä. ”Muistisairaan ihmisen elämänlaatu on parempaa, kun hänen tarpeistaan huolehditaan yksilöllisesti ja perusteetonta rajoittamista vältetään”, pohjustaa Esperi Hoivakoti Omenapihan yksikönpäällikkö ja validaatiokouluttaja Tuula Allen-Järvinen.

Hän on pitkän linjan ammattilainen ja ”esperiläinen”. Ihmisen persoona säilyy elämän loppuun asti. Asukkaan arvostava ja kunnioittava kohtaaminen on tärkeää erityisesti muistisairaan ahdistuessa tai kaihotessa kotikonnuilleen. ”Validaatiokoulutus tarjoaa hoitajille käytännön vinkkejä kuunteluun, katseisiin, vuoropuheluun, oikein koskettamiseen ja turvallisuuden tunteen luomiseen.

Se lisää merkittävästi muistisairaan elämänlaatua. He ovat oman elämänsä asiantuntijoita”, Tuula kiteyttää. Omenapihassa jokaisella asukkaalla on oma tilava huone sekä esteetön kylpyhuone. Lisäksi asukkaiden käytössä ovat viihtyisät yhteistilat sekä vehreä pihaalue. Omenapihan nimen mukaisesti hoivakodin piha on täynnä omenapuita. Tarjolla on sairaanhoitaja, fysioterapeutti sekä lääkäripalvelut. Vakituisen henkilökunnan hoitajamitoitus 24/7 on korkealla tasolla. Päivittäisaktiviteetteihin ulkoiluineen panostetaan yksilöllisyys huomioiden. Myös omaisten vierailut ovat toivottuja.

Validaatiosta työhön uutta kipinää

Vuodesta 2012 toimineen Hoivakoti Ratinan sijainti keskellä Tampereen kaupunkia helpottaa henkilökunnan ja omaisten liikkumista. Vakituisen asumisen lisäksi asukkaaksi voi tulla lyhyeksi aikaa esimerkiksi omaishoitajan vapaan ajaksi. Yksikönpäällikkö Jenna Heikkilä on mielissään validaatio-koulutusten alkamisesta. ”Koko henkilökuntamme tulee käymään koulutuksen ja heidän joukostaan tullaan myöhemmin valitsemaan validaatio- vastaavat. Parasta koulutuksessa on, että Tuula Omenapihasta voi jatkossakin konsultoida meitä tarpeen tullen vaikka yksittäisissä asiakastapauksissa.

On hienoa, että kouluttaja on Esperin sisältä ja tuntee hyvin yksiköt.” Ratinan henkilöstö kokee, että validaatio-opista he saavat helpotusta työhönsä. ”Moni on todennut, että työ saa uutta sisältöä samalla, kun työtaakka tuntuu keveämmältä. Tämä on ihannetilanne, mistä hyötyvät ihanat asukkaamme”, Jenna iloitsee.

Työssään viihtyvä henkilöstö ensi arvoisen tärkeää

Esperi Care haluaa varmistaa, että se pystyy tarjoamaan mahdollisimman hyvää hoivaa myös tulevaisuudessa ja siksi isot koulutuspanostukset on helppo ymmärtää – niitä arvostavat asukkaiden ja omaisten lisäksi myös hoiva-alan ammattilaiset, jotka uusien työkalujen ja oppien avulla jaksavat ja viihtyvät paremmin työssään. Meistä harva pystyy asumaan kotonaan loppuun asti. ”Ihmistä pitää pystyä ymmärtämään silloinkin, kun hän ei enää itse pysty puhumalla tarpeitaan ilmaisemaan ja tarjota elämisen arvoisia päiviä”, Ketola kiteyttää

Esperillä on Pirkanmaalla useita hoivakoteja, joihin voi
käydä tutustumassa osoitteessa www.esperi.fi. Uusin
kotimme on Hoivakoti Kanavaranta Lempäälässä.

Jaa tämä artikkeli


Julkishallinto & kansanterveys