Erikoistuvat lääkärit hyvässä opissa TURUN SAIRAALAPALVELUISSA


Turun kaupungin sairaalapalveluissa erikoistuvat lääkärit saavat laaja-alaista koulutusta seniorilääkärien tukemina. Tarjolla on kiinnostavia tehtäviä hyvässä työyhteisössä.

Erikoistuville lääkäreille on Turun kaupungin sairaalapalveluissa hyvä mahdollisuus kouluttautua omille erikoisaloilleen.

Kaupunginsairaalassa toimivat erikoislääkärit edustavat geriatriaa, sisätauteja, neurologiaa ja useimpia sisätautien suppeita erikoisaloja, joten erikoistuvalla lääkärillä on hyvä tilaisuus laaja-alaiseen oppimiseen niin akuuttien sairauksien kuin kuntoutuksen osalta.

Sairaala toimii geriatrian opetussairaalana ja lisäksi erikoistumiskoulutusta hyväksytään muun muassa sisätautien ja neurologian aloilta. Käytettävissä on 20 virkaa eri aloille erikoistuville lääkäreille.

”Tarjoamme erikoistuville lääkäreille perehdytystä ja ohjausta riittävästi, tämän merkitys on hyvin tunnistettu. Seniorilääkäreillämme on kykyä ja halua tukea erikoistuvia lääkäreitä ja tarjolla on myös sähköistä opiskelumateriaalia. Myös työkuorma pidetään sopivana”, Turun kaupungin sairaalapalvelujen ylilääkäri Kari Koskela korostaa.

”Meillä on hyvä työyhteisö ja hyvä henki. Emme kilpaile palkalla, vaan koulutuspääomalla. Tämän voin sanoa kokemuksesta, koska olen itsekin suorittanut erikoistumisopintojani juuri täällä”, Koskela lisää.

Erikoistuva lääkäri pääsee työhön nopeasti. Työn kestosta voi sopia aina tarkemmin erikseen hakijan tarpeen ja toiveen mukaan. Koskelan mukaan erikoistuvat lääkärit ovat antaneet saamastaan koulutuksesta hyvää palautetta. Kiitosta on tullut senioreiden tuen lisäksi esimerkiksi siitä, että omaa uraa varten on saatu runsaasti hyvää oppia ja kunkin työpanosta on arvostettu jo erikoistumisaikana.

Turun sairaalapalveluissa on tarjolla suuren työnantajan edut. Jatkokoulutusmahdollisuudet ovat hyvät, tarvittaessa koulutukseen saa vapaata ja työnantaja tukee koulutusmaksuissa.

Jaa tämä artikkeli


Työelämä