Ennakoivan LVIA-kunnossapidon uudisraivaaja


TPI Control on markkinoiden ainoa sisäolosuhteiden hallinnan asiantuntija, jonka ainutlaatuinen palvelutarjoama ohjaa kiinteistöjä kohti taloudellisempaa, ekologisempaa ja terveellisempää huomista. 

TPI Control tuottaa kiinteistön omistajalle mielenrauhaa”, yrityksen myynti- ja markkinointijohtaja Paul Eronen tiivistää yritystoiminnan taustan. Hän toteaa, että TPI Control on alan pioneeri Suomessa. ”Olemme jo kahden vuosikymmenen ajan työskennelleet ennakoivaan ja luotettavaan tietoon perustuvan talotekniikan kunnossapidon puolesta”, Eronen sanoo. 

”Varmistamme, että omistaja ja manageri ovat kiinteistön tilasta ja kustannuksista selvillä ja voivat ennakoida kiinteistön elinkaarisuunnittelua PTS:n avulla. Näin pystymme auttamaan omistajaa ennakoimaan kunnostustarpeet sekä kontrolloimaan sisäolosuhteiden tasapainoa. Kontrollipalvelumme kunnossapito- ja säätöratkaisujen avulla kiinteistön lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto toimivat tehokkaammin.” 

TPI Control on kunnostanut jo arviolta 3000 kiinteistössä yli 13000 neste- ja IV-järjestelmää. Yritys toimii yhteistyössä merkittävien kiinteistöomistajuusasiakkuuksien mm. Sponda, EQ, Senaatti-kiinteistöt, Citycon, Sampo (nyk. Mandatum), HUS, Helsingin kaupunki, UPM, Technopolis ja Tamro kanssa. 

LVIA-kunnostuksen ja ylläpidon takaisinmaksuaika alle kaksi vuotta 

Järkevä ennakointi kiinteistön huollossa on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Tekninen asiantuntija Jere Komsi ihmettelee, kuinka kiinteistöjen omistajilta ja huoltojoukoilta on vienyt aikaa havahtua LVIA-tekniikan ennakoivan kunnossapidon tarpeeseen. ”Kuten autojen järjestelmät varoittavat nykyään huoltotarpeesta, myös raporttimme kertovat tulevat järjestelmäkohtaiset toimenpiteet”, hän summaa. 

TPI Controlin tekemä pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää. IV-työnjohtaja Tapani Keisu toteaa, että kiinteistökohtaisen datan avulla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. ”Tarjoamme kiinteistön omistajille ja vastuuhenkilöille dataan perustuvan tiedon neste- ja ilmajärjestelmien sekä kiinteistön sisäolosuhteiden tilasta ja toteutamme tarvittavat kunnostustoimenpiteet.” 

Sisäilmastoluokitus LVIA-kunnossapidon jatkuvan kehityksen edellytyksenä 

TPI Controlin poikkitieteellinen osaaminen takaa, että kiinteistöissä saavutetaan sisäilmaluokituksen edellyttämät vaatimukset. ”Kiinteistöjen käyttäjien hyvinvointi taataan ja henkilöiden sairauspoissaolot vähenevät”, Eronen painottaa. TPI Control kehittää sisäolosuhteiden hallinnan palveluita Future Spaces -tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää konsepti palvelu- ja liikerakennusten korjaukseen ja sisäolosuhteiden hallintaan.  

TPI Controlin kattava neste- ja ilmapuolen palvelutarjoama sisältää olosuhdeselvityksen, järjestelmäkohtaiset kunnostustoimenpiteet sekä reaaliaikaisen kontrollin. Kaikkea toimintaa ohjaavat luottamus, jatkuvuus, yhteisöllisyys sekä eettiset liiketoimintaperiaatteet. 

www.tpi.fi

Jaa tämä artikkeli


Infrastruktuuri Rakentaminen 2021