Ennakointi ja työuraohjaus työn murroksessa

 

OECD:n arvion mukaan 21 prosenttia työtehtävistä tulee muuttumaan 10–20 vuoden kuluessa. Osaamisen johtamiseen on herättävä jo nyt. Toimialan ennakointitiedon hyödyntäminen, työntekijöiden uraohjaus ja entistä parempi yhteistyö oppilaitosten kanssa tukevat osaamisen johtamista. 

Ammatit muuttuvat 

Opetushallituksen ennakointifoorumin mukaan ammatit ovat muuttumassa korkeampaa osaamista edellyttäviksi. Pelkästään nuorten ikäluokkien koulutusmäärät eivät riitä vastaamaan tarpeeseen. 

Työn digitalisointi tehostaa tuottavuutta. Samalla se vaatii digitaalisten työkalujen käyttäjiltä jatkuvaa uuden oppimista. Oppilaitosten tekemät osaamiskartoitukset eivät tällä hetkellä välttämättä tunnista yritysten ajankohtaisia osaamistarpeita. Ennakointifoorumin raportin mukaan 30–50 prosenttia yrityksistä arvioi kasvun esteeksi osaavan työvoiman puutteen. 

Yritysten kriittinen osaaminen

Osaamisen johtamisen kulmakiviä ovat oman alan kriittisen osaamisen tunnistaminen sekä sitä täydentävä koulutus. Ennakointityöskentely auttaa yrityksiä kartoittamaan osaamistarpeitaan. Siitä on hyötyä myös, kun suunnitellaan rekrytointeja ja henkilöstökoulutusta. 

Jo lähitulevaisuudessa työnantajat arvostavat työntekijän analyyttistä ajattelua, innovointikykyä ja emotionaalista älykkyyttä. Selvänä pidetään myös sitä, että ammattitaitoisen työvoiman osaamisen ylläpitäminen työn vaatimusten kasvaessa edellyttää työn ja opiskelun yhdistämistä entistä joustavammin. 

Kyse ei ole pelkästään osaamispyramidin huipusta. Työn muutos koskee myös niitä työntekijöitä, joiden puutteelliset perustaidot tai ammatillisen osaamisen vanhentuminen estävät tukevan kiinnittymisen työelämään. 

Ennakointia ja työuraohjausta uusmaalaisille yrityksille 

Yritykset, jotka parhaiten ymmärtävät ennakoinnin ja jatkuvan oppimisen hyödyt, ovat henkilöstönsä kanssa etulyöntiasemassa. Elokuussa 2020 käynnistyvä Uraohjausta työpaikalla -pilottihanke kutsuu uusmaalaisia yrityksiä hyödyntämään ennakointityöskentelyä osana henkilöstön osaamisen kehittämistä. Heikkojen signaalien tunnistamisen lisäksi yrityksiin hankkeessa koulutetaan työuraohjaajia, joiden tehtävä on vakiinnuttaa ennakoiva osaamisen kehittäminen osaksi yrityksen strategista toimintaa. 

Toteuttajat: Työväen Sivistysliitto TSL, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Careeria ammattiopisto

Lisätietoa: ilkka.vuorikuru@tsl.fi ■ www.tsl.fi 

Jaa tämä artikkeli


Työelämä