Energiayhtiöt nostavat asiakkaan aktiiviseksi vaikuttajaksi


Asiakas energiavaikuttajana -hankkeen tekee poikkeukselliseksi, että se on usean yhtiön tutkimusyhteistyötä, jossa asiakkaat muodostavat useiden satojen koekäyttäjien joukon. Ainutlaatuista on myös, että puolen vuoden kokeilujakso kattaa yhden teknologiaratkaisun sijaan useita erilaisia vaihtoehtoja kodin älykkääseen energianhallintaan.

Yhteiskunnallisesti merkittävä hanke

Tutkimusyhteistyössä ovat mukana KSS Energia Oy, Leppäkosken Energia Oy, Lännen Omavoima Oy, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Vaasan Sähkö Oy. Pitkään toimineet alueelliset yhtiöt tuntevat hyvin asiakkaansa ja heidän tarpeensa.

Yhtiöille vastuullinen läsnäolo ihmisten arjessa tarkoittaa tämän päivän lisäksi katseen luomista kauas eteenpäin. Hankkeen tulokset toimivatkin pohjana kunkin energiayhtiön itsenäiselle palvelukehitykselle, jota jokainen yhtiö tulee tekemään täyttääkseen omien asiakkaidensa tulevia toiveita ja tarpeita.

Sään mukaan vaihtelevan uusiutuvan sähkön tuotantoa halutaan kasvattaa nopeasti ja sähköinen liikenne lähestyy vauhdilla läpimurtovaihetta. Nämä ovat esimerkkejä uuden teknologian käynnistämistä, kestävää kehitystä tukevista monista muutoksista. Ne yhdessä saavat aikaan energiamurroksen, jonka edistämiseen ovat sitoutuneet yritysten lisäksi yhteiskunnalliset päättäjät.

“Kokeilujakso kattaa yhden teknologiaratkaisun sijaan useita erilaisia vaihtoehtoja kodin älykkääseen energianhallintaan.”

Käyttäjät mukaan laadukkailla palveluilla

Älykäs sähköverkko pitää yllä sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Energiamurroksessa siitä on kehittymässä palvelualusta, johon tarvitaan mukaan myös sähkönkäyttäjät.

Heidän älykotijärjestelmänsä tasaavat verkon kuormitusta esimerkiksi seuraamalla sähkön hinnan hetkellisiä muutoksia ja ohjaamalla niiden perusteella kodin sähkön käyttöä optimaalisesti. Käyttäjät saavat tästä taloudellista hyötyä usealla eri tavalla.

Älykotijärjestelmien laajamittainen käyttöönotto edellyttää, että sähkönkäyttäjät voivat valita itselleen sopivan järjestelmän tai palvelun, ja ottaa sen helposti käyttöön. Käytännössä se merkitsee, että jokaisen tarjottavan palvelun tulee olla huolellisesti suunniteltu ja testattu kokonaisuus aina teknologiasta ja asennuksesta tulevaisuuden muutoksiin asti.

Tähän energiayhtiöt hakevat nyt valmiuksia Asiakas energiavaikuttajana -hankkeella.

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Infrastruktuuri