Energiamurros tuo työhön tunteen, että olet mukana merkittävässä, voit vaikuttaa


Kuvassa: Reetta Peltola, Kaapo Lindholm ja Tiia Turunen.

Carunan kautta työllistyy tänä vuonna välillisesti ja välittömästi noin 2000 henkeä. Jakeluverkon investointien projektipäällikkötiimin esimies Reetta Peltola pitää heitä onnekkaina: Caruna on vakaa, turvallinen, monimuotoinen ja motivoiva työnantaja. ”Pinnan alla on paljon mahdollisuuksia ja tekevälle on tarjolla mielenkiintoinen työura.”

Peltola tunnustautuu carunalaiseksi; vuodet yrityksen palveluksessa antavat näkökulmaa energia-alan huimaan kehitykseen. Pohjan tuntemuksille luo myös kokemus perinteisen, liikkeiltään ehkä jähmeän monopoliyrityksen kasvu energiamurroksen kärkijoukoissa kulkevaksi, uutta yrityskuvaa edustavaksi nykypäivän Carunaksi. ”

Caruna edustaa vakautta, mutta moni voi yllättyä, kuinka paljon kehitys- ja innovaatioliiketoimintaa ydinliiketoiminnan lisäksi kokonaisuus pitää sisällään.” Peltola korostaa, että tekniset ratkaisut tehdään aina asiakkaan etua silmällä pitäen. ”Lainsäädäntö asettaa hiekkalaatikolle reunat, mutta entistä vahvemmin ja vaikuttavammin esiin on noussut Carunan tavoite ja tahtotila yrityksenä kehittää yhteiskuntaa.” 

Peltola toteaa Carunan olevan tarkkailun alla. ”Toiminta on siten hyvin läpinäkyvää, ja viestintä avointa. On muistettava, että monopoliyrityksenä Carunalla on sähköverkon toimitusvelvollisuus joka puolelle Suomea omalla verkkoalueellaan.

Se, mikä välttämättä ei aina näy loppukäyttäjälle, on varautuminen yhteiskunnan sähköistymisen laajentumiseen”, Peltola sanoo ja korostaa Carunan vastuullisuutta; esimerkiksi ympäristöarvot painottuvat yritystoiminnassa. ”Caruna on työpaikkana muuttunut kehityksen myötä, ja tarjoaa tekevälle mahdollisuuden kehittää itseään ja edetä urallaan.” 

Peltolan mukaan Caruna on kaukana mielikuvasta, johon piirtyvät hieman tylsä, harmaa insinööritalo ja sen hiljainen, vähitellen harmaantuva henkilökunta. ”Perinteisesti ajatellen ala on hyvin miesvoittoinen, mutta nykypäivän Carunassa sukupuolijakauma on yllättävän tasainen. Keski-ikä on neljäkymmentä”, hän sanoo, mutta korostaa kokemuksen merkitystä. ”Kaiken ikäisiä on meillä töissä, eivätkä likimainkaan kaikki ole insinöörejä”, Peltola jatkaa.

”Henkilöstömme on työkokemus- ja koulutustaustaltaan hyvin laaja-alainen ja mielenkiintoinen. Carunan rikkaus ovat eri alojen asiantuntijat. Yhtä lailla arvostan myös sitä, että talon sisällä kannustetaan ja annetaan tilaisuus uuden oppimiseen. Halutessaan työntekijällä on mahdollisuus mennä jopa tutun mukavuusalueen ulkopuolelle.” 

Rikkautena Peltola pitää myös Carunan vakautta ja luotettavuutta työnantajana. ”Varmuus luo turvaa myös oman elämän suunnitteluun”, hän sanoo. 

Rohkeasti ja yhdessä 

Kaapo Lindholm sanoo Carunan tarjoavan halukkaalle työntekijälle mielenkiintoisia haasteita, ”Meillä on kova tahto vastata energiamurrokseen, ja on mielenkiintoista tehdä siihen liittyvää kehitystyötä”, kehityshankepäällikkönä toimiva Lindholm sanoo. Hän kokee olevansa paljon muutakin kuin verkko-osaaja. ”Työssäni on mahdollisuus pureutua monenlaisiin ongelmiin.

Digitalisaatio luo uusia haasteita; on kyettävä hallitsemaan ja hyödyntämään alati lisääntyviä tietomassoja”, hän sanoo. Lindholm korostaa meneillään olevan energiamurroksen tuovan työhön tunteen, että on mukana jossakin merkittävässä. ”On mahdollisuus kehittää, on mahdollisuus vaikuttaa asioihin”, Lindholm sanoo ja uskoo, että verkkoyhtiön merkitys kasvaa tulevaisuudessa. ”On entistä enemmän tultava ulos poterosta. Asiakkaalle ei enää riitä, että sähkö tulee seinästä. Kaikki nivoutuu tulevaisuudessa siihen, miten sähköä tuotetaan ja kulutetaan. Tähän tarvitaan älyä ja digitalisaatiota.” 

Verkkopalveluasiantuntija Tiia Turunen aloitti silloisen Fortumin palveluksessa vuonna 2012. ”Olen aina tykännyt työstäni; koko asiakaspalvelun kirjo on tullut opeteltua”, teknisen puolen puhelin-ja somepalveluissa työskennellyt Turunen sanoo. Vuoden alussa alkanut pesti sähköurakoitsijapalvelut-yksikössä tuntuu mieluisalta, mutta myös haasteelliselta. ”Minulla ei ole sähköalan tutkintoa eikä teknistä koulutusta, mutta työn myötä olen oppinut alasta paljon. Halu oppia lisää on kasvanut sitä mukaa, kun tietoa on tullut”, hän sanoo ja kiittää Carunaa saamistaan mahdollisuuksista.

”Oppimiskykyiselle tarjotaan ennakkoluulottomasti mahdollisuus edetä työssään. Yksi työn ehdottomista plussista on, että et koskaan ole valmis. Ala tarjoaa tehtävää, katsotpa kuinka kauas tulevaisuuteen tahansa. Ja, mikä parasta, työilmapiiri, tiimi ja työkaverit ovat ykkösluokkaa”, Turunen sanoo. ”Rohkeasti ja yhdessä on slogan, jonka mukaan toimimme. Kukaan ei jää yksin. ” 

Tutustu tarkemmin: www.caruna.fi

Jaa tämä artikkeli


Suomen Kiinnostavimmat Työnantajat