Energiamittausalan edelläkävijä tarjoaa tulevaisuuskestävyyttä kumppaneilleen


Tulevaisuuden energiaverkko rakentuu aiempaa hajautuneemmasta ja vaihtelevammasta energiantuotannosta, kun uusiutuvan energian määrä verkossa kasvaa. Kun samalla digitalisoituvassa maailmassa energiantarve kasvaa, vaaditaan verkoilta yhä parempaa tehokkuutta sekä kykyä kulutuksen optimointiin ja kysynnän joustoon. 

”Suomi oli edelläkävijä edellisen sukupolven etäluettavissa energiajärjestelmissä – jokaiselta esimerkiksi löytyy kotoa etäluettava sähkömittari. Nyt olemme siirtymässä seuraavan sukupolven ratkaisuihin, joilla tuotetaan lisäarvoa niin verkon omistajille kuin loppuasiakkaille erilaisina palveluina”, Landis+Gyr Oy:n toimitusjohtaja Sami Kurunsaari valottaa. 

125 vuoden ikään ehtinyt ja Sveitsissä pääkonttoriaan pitävä Landis+Gyr on rakentanut kivijalkansa mittausteknologian osaamiselle, jonka päälle yhtiö on tuonut asiakkaiden liiketoimintaa helpottavia järjestelmiä ja kokonaispalveluita. Niiden avulla Landis+Gyrin ensisijaiset asiakkaat, verkkoyhtiöt, voivat keskittyä olennaiseen eli toimintansa sisältöön ja loppuasiakkaiden palveluiden kehittämiseen. 

Myyntijohtaja Tommi Österberg lisää, että heidän tavoitteenaan on tuoda asiakkailleen ennen kaikkea näkemystä tulevaisuudesta: millaiselta yhteiskunta tulee näyttämään ja mitä se tarkoittaa energiayhtiöiden näkökulmasta. 

”Me keskustelemme asiakkaidemme kanssa jatkuvasti ja pyrimme ymmärtämään sitä kautta, mihin energia-ala ja heidän liiketoimintansa kehittyy. Suuria T&K-panostuksiamme ja yritysostoja suunnataan siihen, että laitteemme, järjestelmämme ja palvelumme ovat parasta a-luokkaa myös tulevaisuudessa”, Österberg painottaa. 

Landis+Gyr konserni huolehtii alansa edelläkävijän asemastaan investoimalla tutkimukseen ja tuotekehitykseen peräti 9–10 prosenttia globaalista liikevaihdostaan vuosittain ja vahvistamalla osaamistaan strategisilla yritysostoilla, joita ovat olleet äskettäin muun muassa sähköautojen latausinfraan ja siihen liittyviin palveluihin sekä kyberturvaan erikoistuneiden yritysten hankinnat. 

Vaikuttavaa vastuullisuutta nopealla aikataululla 

Landis+Gyr on edelläkävijä myös vastuullisuudessa. Vastuullisuustavoitteet on otettu koko konsernissa tosissaan ja tulokset puhuvat puolestaan. Viimeksi päättyneen tilikauden aikana yritys on sitoutunut mm. YK:n Global Compact -vastuullisuusperiaatteisiin sekä otti käyttöön GRI-viitekehyksen mukaisen yhteiskuntavastuun raportoinnin, joilla yritys tekee läpinäkyväksi sosiaaliseen, ympäristölliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen liittyvää tekemistään. 

Konkreettisista tuloksista voidaan kertoa esimerkiksi se, että Landis+Gyrin toimittamilla älykkäillä energianmittausjärjestelmillä kyettiin vähentämään peräti kahdeksan miljoonaa tonnia suoria hiilidioksidipäästöjä vuodessa edellisellä tilikaudella. 

”Vastuullisuus on merkittävä osa energia-alan murrosta, eikä yksikään alan toimija pääse kiemurtelemaan siitä irti. Meillä konsernitason tavoitteena on olla täysin hiilineutraali jo vuonna 2030. Tekemistämme ohjaa esimerkiksi se, että jokaisen Landis+Gyriläisen palkitseminen on sidottu vastuullisuustavoitteiden täyttymiseen”, Kurunsaari kertoo. 

Landis+Gyrin asemasta toimialansa globaalina johtotähtenä kertoo lukuisat palkinnot, tunnustukset ja sertifioinnit ympäri maailmaa. Näihin lukeutuvat vastuullisuuden EcoVadis-sertifioinnin kultataso, viidesti peräkkäin voitettu Frost & Sullivanin Global AMI Company of the Year -palkinto johtavasta asemasta etäluennassa. Innovatiivisuudesta yritys on saanut Greentech Median Grid Edge -palkinnon ja yhtiö sijoittui Connect Worldin rankkauksessa sadan maailman innovatiivisimman yrityksen joukkoon. 

”Asiakkaillemme tämä tarkoittaa sitä, että he pääsevät osaksi meidän globaalilla tasolla validoituja ja todistetusti edistyksellisiä käytäntöjä ja johtavien kumppaneiden kanssa tehtävää innovaatioyhteistyötä. Vahva taloudellinen selkärankamme varmistaa sen, että meidän kanssa on turvallista rakentaa pitkäjänteistä, turvallista ja luotettavaa kumppanuutta. Käytännön tasolla tämä näkyy myös niin, että globaalista komponenttipulasta huolimatta meidän toimitusprojektimme eivät ole takkuilleet tai pysähtyneet. ”, Kurunsaari ja Österberg summaavat Landis&Gyrin arvolupausta yhteistuumin.

Tutustu tarkemmin: www.landisgyr.fi

Jaa tämä artikkeli


Energia ja Ympäristö