Energiaa myös työpäivän jälkeen


Avoin johtamiskulttuuri, ihmiset huomioiva tiimityö ja halu osallistua merkityksellisen muutoksen tekemiseen siivittävät Fortum Generationin osaajia menestykseen. Fortumin tuottama ydin-, vesi-, ja tuulivoima on CO₂-vapaata sähköä, jonka avulla koko energiajärjestelmämme uudistuu puhtaammaksi.

Energia-ala on keskellä suurta murrosta: sen merkitys tulevaisuuden ympäristöystävällisen liiketoiminnan ja kasvun mahdollistajana on kiistaton. Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa perustuu hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimaan sekä kasvavaan tuulivoimaan. Näillä ratkaisuilla Fortum osaltaan rakentaa tietä energiankulutuksen sähköistymiselle ja siten ilmastotavoitteiden saavuttamiselle. Tällä hetkellä esimerkiksi liikenne ja teollisuus nojautuvat pääosin vielä fossiilisiin polttoaineisiin, ja murros on edessä myös niiden saralla.

Avoin johtamiskulttuuri, ihmiset huomioiva tiimityö ja halu osallistua merkityksellisen muutoksen tekemiseen siivittävät Fortum Generationin osaajia menestykseen. Fortumin tuottama ydin-, vesi-, ja tuulivoima on CO₂-vapaata sähköä, jonka avulla koko energiajärjestelmämme uudistuu puhtaammaksi. Energiaa myös työpäivän jälkeen ”Tämä on merkityksellistä työtä”, vahvistaa vesi- ja elinympäristömallinnuksia tekevä vesivoimatiimin ympäristöasiantuntija Heini Auvinen. Hän on viihtynyt Fortumilla jo kaksitoista vuotta. ”Vesivoima on uudenlaisessa roolissa sähkömarkkinoilla. Tarvetta on etenkin sen joustokyvylle, joka tuotannoltaan vaihtelevan tuulivoiman parina tukee loistavasti tavoitetta CO2-päästöjen vähentämiseksi”, Heini kertoo.

Heini kuuluu Fortumin sähköntuotannosta Pohjoismaissa vastaavaan Generation-segmenttiin, jota edustavat myös ydinvoiman asiantuntijapalveluista projektipäällikkö Sini Piiparinen sekä Nesteeltä kaksi vuotta sitten Fortumille siirtynyt tuulivoiman turvallisuuspäällikkö (EHSQ) Juhani Kamila.

”Haluan työskennellä yrityksessä, joka aidosti kehittää uusia ratkaisuja”, Sini täydentää lisäten: ”Minulle on myös tärkeää löytää omasta talosta sparraajaksi huippuosaaja joka tilanteessa sekä se, että täällä jaetaan avoimesti tietoa eri yksiköiden välillä.”

”Tuulivoimassa työskennellään uusiutuvan energian ja siten planeettamme tulevaisuuden puolesta. Lisäksi omassa roolissani autan tiimimme kollegoja luomaan turvallisia työympäristöjä – en voisi kuvitella parempaa yhdistelmää tässä ajassa”, Juhani lisää.

Kohti puhtaampaa maailmaa – yhdessä innovoiden, tutkien ja toteuttaen

Fortumin arvot – uteliaisuus, vastuullisuus, rehellisyys ja kunnioitus – luovat perustan osallistavalle, tasa-arvoiselle yrityskulttuurille. Fortum on ollut edelläkävijä ns. lasikaton poistamisessa, sillä yhtiön johtotehtävissä on paljon naisia. Urakehitysmahdollisuus on tärkeä vetovoimatekijä työpaikkaa valittaessa.

”Aloitin täällä kesätöissä. Sain vakipestin projekti-insinöörinä reilut kolme vuotta sitten. Tulevaisuudessa tähtään johtotehtäviin ja koen, että täällä on siihen kannustava ilmapiiri”, Sini kertoo urasuunnitelmistaan.

Positiivinen, avoin uteliaisuus mahdollistaa rohkeiden kestävien ratkaisujen etsimisen. ”Uusiutuvia energiaratkaisuja tarkastellaan toisiaan tukevina kokonaisuuksina ja työtä tehdään yli organisaatio- ja maarajojen”, Juhani vahvistaa.

Työ ja vapaa-aika balanssissa

Siinä, missä hiilidioksidia poistetaan ilmakehästä, on omaan kehoon ja mieleen tankattava happea. Heini komppaa: ”Energiaa pitää jäädä myös työpäivän jälkeen ja meillä siitä muistuttavat myös esimiehet. Lisäksi tiimiläiset huolehtivat työtaakan tasaamisesta. Pienetkin asiat ovat tärkeitä, meillä se voi olla töissä tarjottava aamupuuro tai työpäivän jälkeen mahdollisuus mennä omalle salille.”

Generation-segmentti vastaa Fortumin sähköntuotannosta Pohjoismaissa. Siihen kuuluvat ydinvoima-, vesivoima- ja tuulivoimatuotanto sekä sähköntuotannon optimointi ja sähkökauppa, markkina-analyysi sekä globaalisti ydinvoiman asiantuntijapalvelut. Sen pohjoismainen sähköntuotanto on CO2-vapaata.

Jaa tämä artikkeli


Kehittyvä Suomi