Elomatic osaa vaativien kohteiden LVI-suunnittelun


ELOMATIC OY SUUNNITTELEE lähes 30 vuoden kokemuksella talotekniikkaa erikoiskohteisiin, kuten haasteellisia LVI-ratkaisuja uusiin ja uudistettaviin sairaala- ja lääketeollisuuskohteisiin sekä muihin vaativiin teollisuuskohteisiin.

”Esimerkiksi sairaalan oman toiminnan on jatkuttava koko ajan, joten rakentamisessa on usein erityisiä vaatimuksia puhdastilojen järjestelyjen, puhtauden hallinnan sekä haitallisten aineiden ja infektiovaaran osalta”, ryhmäpäällikkö Markku Mäkinen Elomaticista esittelee.

Lääketeollisuudessa GMP eli good manufacturing practice, hyvä valmistustapa, on globaali käsitteistö. Mäkisen mukaan Elomatic osaa erityisen hyvin yhdistää viranomaisten ohjeistukset ja alan standardit sekä ymmärtää myös erilaisia kulttuureja.

Palo- ja räjähdysvaarallisissa tiloissa voi kehittyä räjähdysvaarallinen ilmaseos nesteiden, kaasujen ja pölyn käsittelyssä. Näitä tiloja on muun muassa lääke-, kemian- ja elintarviketeollisuudessa.

Kokemusta ja digitaalisuutta

Mäkinen korostaa, että suunnittelussa ja käytännön toiminnassa tärkein tekijä on oikea asenne, jota Elomatic opettaa myös asiakkailleen.

Mäkinen on erittäin kokenut asiantuntija, jolla on sekä teoria- että kokemustietoa hyvin laajasti.

”Kaikkea alamme tietoa ei löydy kirjoista eikä netistä. Pitkän kokemuksen tuoma hiljainen tieto yhdistettynä uusimpaan teknologiaan ja digitaalisuuteen ja tämän kaiken hallitseminen kuuluvat osaamiseemme”, hän sanoo.

Turkmenistanin terveysministeriölle valmistui infuusionesteiden valmistuslinjasto laitteineen ja puhdastiloineen Elomaticin kokonaistoimituksena, johon kuuluivat suunnittelu, hankinta, toteutus, käyttöönotto ja asiakkaalle luovutus.

Osaava kumppani erikoiskohteisiin

Elomaticin toimialajohtaja Markku S. Lehtinen kertoo, että yritys on haluttu suunnittelukumppani vaativissa taloteknisissä kohteissa, joita ovat lääke-, elintarvike-, energia- ja kemianteollisuuden lisäksi muun muassa maanalaiset kohteet.

”Toiminnassa keskeistä ovat korkea laatu ja osaava henkilöstö sekä säädös- ja määräysmaailman osaaminen. Teknisellä puolella yhdistämme tehokkaasti mallinnus- ja simulointiosaamisen energiatehokkuus-, datankeruu- ja analysointipalveluihin”, Lehtinen sanoo.

www.elomatic.com/fi/

Jaa tämä artikkeli


Artikkeli Rakentaminen